Starte egen bedrift – Ta på bankbrillene og se hva kan du gjøre for å realisere drømmen?

Når du kommer til banken med planene dine, ber du om at banken blir med og investerer i ideen din. Da kan det være en fordel å stille godt forberedt.

Banken vil stille krav om at du gjør en realistisk vurdering av prosjektet ditt. Hvilke inntjeningsmuligheter har du og hva risikerer du om det ikke går som planlagt? For en ting er sikkert, det går ikke som planlagt for alle.

Det er flere muligheter for å få hjelp til å komme godt forberedt til møtet med banken. Hoppid-programmet gjennomfører gratis etablererveiledning i regi av fylkeskommune og innovasjonsprogram. De holder relevante kurs, og gir gode råd innen innen markedsarbeid og kapitaletablering. Dette er de vanligste utfordringene gründerne møter. De guider i virkemiddelsjungelen, knytter de riktige kontaktene for deg, hjelper til med søknader og sparrer med deg, slik at du jobber i riktig retning.

En annen viktig medhjelper er ofte regnskapsføreren, så finn deg tidlig en god regnskapsfører. Regnskapsføreren hjelper deg med gode rutiner så du kommer i gang, og kan hjelpe til med å produsere et godt gjennomarbeidet likviditetsbudsjett, som kan brukes i møtet med banken. Legg også ved noen kommentarer på hvordan du har kommet frem til tallene i budsjettet. Det bygger troverdighet.

Når du har ruget litt på ideen din, og gjort noen vurderinger sammen med støttespillerne dine kan du sette deg ned og vurdere følgende;

- Hvor mye penger kan jeg selv og/eller partnerne mine skaffe som egenkapital til oppstarten?
- Hvor mye har jeg/vi råd til å tape?
- Har jeg/vi noen verdier å tilby som sikkerhet for lån?

Å be banken investere i deg og din ide, uten at en selv risikerer noe, gir trolig en brå stopp. Du og banken gjør dette som et team. Da handler det om å gi og få.

Konklusjonen blir; søk gode støttespillere for hjelp, jobb godt gjennom prosjektet slik at du møter godt forberedt og tenk over hva du selv kan skaffe av kapital, så skal du se at drømmen kanskje ikke er så fjern.

Lykke til med etableringen!


Martin Hoem
Bedriftsmarked