Veien til Oslo Børs

6 oktober 2017

Mandag 2. oktober kl. 09 denne uken ble banken endelig notert på Oslo Børs. Det har vært lagt ned mye arbeid i forkant av børsnoteringen, og det vært en utrolig spennende prosess. 

Arbeidet med å gjøre banken klar for børsen startet for flere år siden, men ble først offisiell da bankens styre i mai besluttet å gjennomføre en emisjon og å gå på Oslo Børs. Det viktigste grunnlaget for at vi kunne gjennomføre dette har vært mange års hardt arbeid i hele banken.

De siste to årene har ti banker og forsikringsselskaper etablert seg på Oslo Børs, men det var i juni 10 år siden en sparebank kom på hovedlisten og dermed var vi den andre i løpet av denne perioden. Tiden for børsnotering av bank har vist seg å være god. Banker blir betraktet som solide investeringsobjekter da de tiltrekker seg mange nye aksjonærer som kanskje ikke har vært aktive investorer tidligere.

Utgangspunktet for børsreisen var vedtaket om emisjon. I juni jobbet vi med en garantikonsortium, og innen 1. juli hadde vi 110 millioner på plass for å styrke banken for videre vekst. Det var bankens største eksisterende egenkapitalbeviseiere som fikk anledning til å være med her. Det var også disse som var garantister for emisjonen høsten 2013.

I begynnelsen av august hadde vi første møte med Oslo Børs, og den 15. august ble den endelige beslutningen om børsnoteringen tatt av bankens styre. Et par uker senere ble dette også endelig vedtatt av bankens generalforsamling.

8. september ble prospektet for emisjonen klart, nå kunne tegningsperioden
starte. I tiden mellom 11. – 22. september var økonomidirektør Steinar Sogn, undertegnede og ansatte fra banken i investormøter for å informere potensielle investorer i egen region og nasjonalt. I Oslo, Bergen og Trondheim viste det seg å være stor interesse for banken fra nordvest, og ambisjonen videre er naturligvis at egenkapitalbeviset skal blir en «folkeaksje» for mange. Oppsummert så fikk banken ca. 400 nye egenkapitalbeviseiere slik at det nå totalt er rundt 760 eiere med stor variasjon.

I forrige uke forfalt fristen for innbetalingen av emisjonen, og mandag denne uken, 2. oktober kl. 09, kunne vi ringe i bjella. SpareBank1 Nordvest var offisielt notert på Oslo Børs. En fin merkedag for alle ansatte og en glimrende anledning for sparere å bli medeier i banken.

Vi håper at noteringen på Oslo Børs vil bidra til å øke oppmerksomheten rundt banken og styrke vår posisjon i markedet når vi merker at andre banker skalerer ned sine engasjement. Vi er i alle fall topp motivert for å jobbe knallhardt for å gi avkastning til våre eiere og fortsette å være en engasjert lokalbank i Møre og Romsdal.  Sjekk derfor ut tickeren SNOR på Oslo Børs!


Odd Einar Folland
Administrerende Direktør