I 2021 etableres SpareBank 1 Nordmøre

Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest går sammen om å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank.

Den nye banken vil hete SpareBank 1 Nordmøre og skal betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. SpareBank 1 Nordmøre skal ha hovedbaser i Surnadal og Kristiansund. 
Banksektoren er i stadig utvikling, med strengere krav fra myndighetene, økt digitalisering og ikke minst store endringer i kundenes behov. Etableringen av SpareBank 1 Nordmøre er et viktig grep for å sikre at vår region også i framtida har en god og nær lokalbank. 
 

Sammen får vi ting til å skje

Lokalsamfunnet vil fremdeles ha en selvstendig og lokalt eid bank som gjennom å støtte gode formål i regionen vil bidra til å styrke lokalsamfunnet gjennom å skape aktivitet, gode opplevelser og ringvirkninger. Det opprettes to stiftelser, en i Kristiansund og en i Surnadal, som skal være eiere i den nye banken. Overskuddet som disse eierandelene gir, skal gå til allmennyttige formål og komme lokalsamfunnene til gode i enda større omfang enn de to bankene i dag og hver for seg tildeler slike formål. Dette kommer i tillegg til det bidraget den nye banken SpareBank 1 Nordmøre vil bidra med av sponsoravtaler, arrangement og engasjement i hele regionen.

Hva betyr dette for deg?

 • Dette betyr ingen endringer for deg i praksis, annet enn vissheten om at du fortsetter å være kunde i en sterk lokalbank med lokal forankring, tilstedeværelse og ledelse. 

 • Du beholder vilkårene dine som nå.

 • Du står alltid fritt til å gjøre som du vil.

 • Du beholder betingelsene du har nå. Generelt vil bankene alltid ha forskjellige prislister. Vilkår vil alltid avhenge av mange faktorer, men dette samarbeidet skal være bra for kunder, ansatte og hele Nordmøre. 

 • De vil fortsatt være der de er i dag. 

 • Ja, det vil de.

 • Alle kunder overføres i utgangspunktet fra den nye banken. Men kunden velger selvsagt alltid selv hvor de ønsker å være. 

 • Ingenting annet enn at du vil se at vi får nytt navn og ny logo. 

 • Du beholder vilkårene dine som nå. Men prisliste er en del av konkurransen mellom bankene. Disse vil normalt endres over tid, i begge retninger.

 • Du står alltid fritt til å gjøre som du vil, men vi mener vi at denne løsningen blir veldig bra for kundene våre. 

Hva betyr dette for lokalsamfunnet?

 • Ja, selvfølgelig! Vi skal fortsatt være en lokal pådriver til å støtte opp om lokal verdiskaping.

 • Stiftelsene får ved etableringen tildelt penger etter en andel av de respektive bankenes grunnfond. Stiftelsene blir eiere i SpareBank 1 Nordmøre ved at det utstedes egenkapitalbevis til disse stiftelsene. Størrelsen på de to stiftelsene vil bli avgjort gjennom forhandlinger om bytteforhold mellom de to bankene.

 • Nei. En ny og større bank vil kunne få muskler til å bidra enda mer.

 • Inngåtte avtaler vil gjelde. Praktisk gjennomføring av skifte av logo på sponsorplakater på idrettsanlegg, drakter osv. kommer vi til å ta kontakt om.

 • Stiftelsene vil få vedtekter om at gaver til allmennyttige formål skal skje innenfor SpareBank 1 Nordmøre sitt markedsområde. Nærmere om vedtektene og hvordan stiftelsene skal ledes og jobbe, kommer vi tilbake til.