Vil gi nordmenn ett år til på å benytte seg av skattefordel

19. desember vil Stortinget etter all sannsynlighet vedta å utvide overgangsordningen for aksjesparekonto med ett år. Her har vi oppsummert det du trenger å vite.

Et flertall i Finanskomiteen har blitt enige om å forlenge overgangsordningen for skattefri overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto (ASK). Forslaget vil etter alt å dømme bli fremmet i forbindelse med regjeringens skatteproposisjon 19. desember.

- Det er bra for norske aksjesparere at overgangsordningen blir utvidet. Dersom
dette blir vedtatt får kundene ett år til på seg til å flytte aksjer og aksjefond inn i en aksjesparekonto, og nyte godt av både skattefordelen og fleksibiliteten dette medfører, sier Jan Arild Grødal, fagsjef for sparing i SpareBank 1 Nordvest.

 

Slik fungerer skattefordelen

Aksjesparekonto ble innført høsten 2017, for å gjøre det lettere for folk flest
å bytte, eie, kjøpe og selge aksjer og fond. Regjeringen åpnet samtidig for at
privatpersoner kan flytte eksisterende aksje- og aksjefondsparing til en slik
konto, uten å skatte av gevinsten.  

- Med aksjesparekonto får du større fleksibilitet og flere muligheter enn med direkte kjøp av tradisjonelle fond eller aksjekontoer. Blant annet kan du tilpasse og fordele sparingen din på ulike fond og aksjer akkurat når du vil, uten at dette
får noen skattemessig konsekvens. Du kan også ta ut det du opprinnelig har satt
inn på aksjesparekonto uten å skatte, forklarer Grødal.

 

Disse fristene gjelder

Før nyheten om en mulig utvidelse kom i slutten av november, var planen at
overgangsordningen for skattefri overføring til ASK skulle vare ut 2018. For å
sikre et ordnet og velfungerende flyttemarked i forbindelse med årsskiftet, har
en samlet bransje kommunisert at fristen for å bestille slik overføring er 1.
desember.

- Selv om ordningen utvides, er det ingen frister for 2018 som endrer seg. Fristen
for flytting av frie midler til ASK og flytting mellom ASK, fra andre tilbydere
til SpareBank 1, var 1. desember. Ved en utvidelse av overgangsordningen vil kunder som bestiller flytting nå i desember få bestillingen sin behandlet over nyttår, sier Grødal.

For flytting av aksjer og aksjefond innad i SpareBank 1-systemet er fristen 14.
desember. Mer informasjon om ASK finner du her.