• Skaden må være på minimum 500 kroner for at du skal få erstatning.