• Hvis du har båtforsikring med toppkasko og båten er yngre enn 10 år får du dekket:

    • Skade på båt og motor hvis kjølesystemet slutter å virke. 
    • Plutselige skader på deler som motor, gir, aksling, elektronisk motorstyring og bensinsystem.
    • I noe tilfeller må båten demonteres og undersøkes for å finne ut om vi dekker skaden. Vi betaler kostnaden for dette hvis den er større enn egenandelen din.

     

    Har du hatt skade på båten?