Åpningstid kontor: 10:00 - 15:00
Åpningstid automatsone: 06:00 - 23:00