Åpningstid kontor Storgata 18: 10:00 - 14:00

Åpningstid automatsone i Storgata 42: 06:00 – 24:00