Jan Aage Neerland
Avdelingsbanksjef/ Autorisert finansiell rådgiver
Ring 905 47 982