Jan Petter Nerland
Avdelingsbanksjef/Autorisert finansiell rådgiver
Ring 952 95 271