Marit Fredrickson
Avdelingsbanksjef/Autorisert finansiell rådgiver
Ring 980 46 184