Per Karstein Dønheim
Avdelingsbanksjef/Autorisert finansiell rådgiver
Ring 472 56 349