Åpningstid kontor: 10:00 - 15:00 Automatsone er døgnåpen hele året.