Åpningstid kontor: 10:00 - 14:00

Åpningstid automatsone: hele døgnet - hele året