• Alle banker er pålagt å legitimere sine kunder for å opprette BankID, og kravet er gyldig pass og norsk personnummer.

    Dersom du har annen gyldig legitimasjon og d-nummer, så har vi laget en løsning, slik at du allikevel kan logge inn uten BankID og bruke våre digitale tjenester.