• En aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis. Får du gevinst på aksjer eller fond, slipper du å skatte av dem så lenge de står på denne kontoen. Det betyr at du kan investere dem på nytt uten å måtte betale skatt. Du betaler ikke skatt før du tar et beløp større enn det du har kjøpt aksjefond og aksjer for.