• Skattefradraget er på 20 % av det du sparer per år. Det vil si inntil 5500 kroner. Pengene må være på kontoen innen 31. desember, og stå over årsskiftet. Banken melder inn beløpet du har spart til Skatteetaten som regner ut skattefradraget basert på inntekten din. Skattefradraget gis kun til de som ikke har kjøpt egen bolig.

    For å få fullt utbytte BSU-fradraget, må du tjene over 75.000 kroner. Først da betaler du nok skatt til at du får fradrag for det maksimale BSU-innskuddet på 27.500 kroner.