Personlig forvaltning

For deg som ønsker å investere større pengebeløp for fremtiden, og samtidig ønsker en skreddersydd portefølje tilpasset dine krav til avkastning og risiko.

  • Du får hjelp av profesjonelle forvaltere med lang erfaring.
  • Vi overvåker din portefølje kontinuerlig.
  • Du får personlig rådgiving om dine investeringer.

Slik fungerer personlig forvaltning

I samarbeid med din rådgiver bestemmer du hvilke krav til avkastning og risiko som er fornuftig. Med utgangspunkt i i dette setter rådgiveren sammen en portefølje som passer for deg. Denne porteføljen er bygd på modeller med lang og solid historikk.

Det er du som står som eier av verdipapirene i porteføljen, mens forvaltere foretar kjøp og salg i ditt navn. Forvalterene investerer i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne.


Priser og vilkår

  • Minste investeringsbeløp er 2.000.000 kroner
  • Forvalter er Allegro Kapitalforvaltning
  • Forvaltningshonorar 1,25 % - 1,75 % %

Vi tar gjerne en prat

Hvis du vurderer personlig forvaltning av pengene dine må du gjerne ta kontakt med oss. Sammen finner vi en løsning som passer for deg.