Opprykkskonto

Vi heier på at AaFK rykker opp i Eliteserien og rykker opp renta på fastrenteinnskudd.

  • Mulighet for bonusrente hvis AaFK gjør det bra i OBOS-ligaen 2018.

Priser og vilkår

1,7 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • I tillegg til grunnrenten på 1,7 % gir vi bonusrente på 0,15 % dersom AaFK kommer på 1. eller 2. plass i OBOS-ligaen 2018.
  • Fastrente 1 år binding (gjelder fram til 01.04.2019)
  • Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2% av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.

Fakta om fastrenteinnskudd

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder. Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.