Fremtidsfullmakt

Du er på vei til å sikre at noen du stoler på kan ta vare på dine interesser, og handle på dine vegne, den dagen du ikke klarer det selv. Når skjemaet er ferdig utfylt, lastes dokumentet ned for signering av deg og to uavhengige vitner. 

For å fylle ut skjemaet må du logge deg inn med BankID. 

Kontrakten er utarbeidet av vår juridiske samarbeidspartner, Advokatfirmaet Legalis. Du er selv ansvarlig for innhold og bruk av dokumentet.

Illustrasjon av kvinne som sitter og slapper av

Om fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. En fremtidsfullmakt gjør at du nå, i frisk tilstand, selv kan bestemme hvem du vil skal ivareta dine interesser og, den dagen du ikke klarer det selv. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er i stand til å ta egne avgjørelser. Så lenge du er frisk kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt

Den du gir fullmakten til må ha fylt 18 år og fullmektigen kan ikke selv ha verge.  Eksempler på mulige fullmektiger kan være; ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker. Du som fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge noen du har særlig tillit til. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

Når skjemaet er ferdig utfylt lastes kontrakten ned for signering av deg (fullmaktsgiver) og to uavhengige vitner som skal sikre at fremtidsfullmakten er gitt frivillig og uten påvirkning.

Med fremtidsfullmakt og legeerklæring som dokumentasjon vil banken til fullmaktsgiver gjøre fullmektig til disponent av fullmaktsgivers konti, slik at fullmektig får tilgang til konti i egen nettbank (fullmektig må være eller bli kunde i samme bank som fullmaktsgiver).

Fullmektig kan ikke overta eller bruke fullmaktsgivers bankID, da BankID
er personlig og skal kun brukes av eier.

Fullmakten trer i kraft når det foreligger en legeerklæring på at du har kommet i en tilstand som gjør at du ikke lenger kan ivareta egne interesser. 

For å unngå mistanke om interessekonflikt bør ikke fullmektig ha personlig tilknytning til legen som utsteder legeerklæringen. Fremtidsfullmakten kan tre i kraft selv om du er i stand til å håndtere visse dagligdagse anliggende. Det er en helhetlig vurdering av din helsetilstand, og dine behov for bistand innenfor de områdene fullmakten omfatter, som avgjør det.

En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Fylkesmannen. Her kan du lese mer om stadfesting