Leie leilighet

Det er mange ting å tenke på når du skal leie en leilighet. Hva er egentlig det viktigste?


Hva er et depositum?

Et depositum er en sum som betales til utleier ved inngåelse av leiekontrakt. Dette er utleierens sikkerhet for at leiligheten bevares i god stand og at husleien blir betalt.

 

Hvor stort kan et depositum være?

Det er ganske vanlig med et depositum på tre ganger husleien, men utleier kan kreve opptil seks ganger husleien. Derfor bør du stille krav til utleieren om at pengene blir satt på en egen depositumskonto.


Ikke mist depositumet!

Om depositumet bare overføres til eiers private konto risikerer du at pengene forsvinner - og det blir desto vanskeligere å få pengene tilbake om dere blir uenige. I tillegg har du krav på rentene som oppbygges i perioden.

Derfor skal depositum i følge husleielovens paragraf settes inn på en egen depositumskonto, der pengene står utilgjengelig for begge parter frem til oppgjør. 


Sjekk § 5-3. om vedlikehold

Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.

Sjekk dette i leiekontrakten

  • Er kontrakten tidsbestemt?
  • Hvor lang oppsigelsestid har du?
  • Hva kreves for å få ditt depositum tilbake?
  • Hvem betaler om vaskemaskinen slutter å virke?

Forbrukerrådets leiekontrakt er et bra utgangspunkt for både leietaker og utleier. Dere kan eventuelt rette kontrakten til slik at den passer til akkurat deres forhold - men sørg i så fall for at begge parter får en versjon av den rettede kontrakt.


Slik får du mest mulig tilbake av ditt depositum

Sjekk boligen for skader
Før du flytter inn er det viktig at du tar en runde og sjekker for skader. Lever en liste med oversikt over feil og mangler til utleier eller gå gjennom boligen sammen - da slipper du å få skylden for gamle skader når du flytter ut.

Få tilbake depositumet
Eventuelle skader på boligen må dekkes av depositumet, dette gjelder også ved for dårlig rengjøring. Dersom du har overholdt leieavtalen skal depositumet betales tilbake så snart leietiden er slutt.

Hva hvis dere ikke blir enige?
Det er typisk at det kan oppstå uenighet rundt overlevering og skader. Er pengene satt inn på en depositumskonto er du sikret at ting går riktig for seg. Da må du godkjenne at utleier skal få et bestemt beløp før utleier faktisk får pengene. Du har 5 uker på å klage til Forliksrådet eller Husleieutvalget ved uenighet.