Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg

BETALINGSFORMIDLING

 • Etablering 1 500
  Månedsavgift 150
  Klienter månedsavgift 50
  Fremmedmerking etableringsgebyr pr. konto 500
  Fremmedmerking konto månedspris 50
  Transaksjonsgebyr med KID 1,60
  Transaksjonsgebyr med melding 4,50
  Lønningsliste, pr. transaksjon 2
  Overførsel mellom egne konti 0
  Giro med utbetalingsanvisning 120
  Kvittering med oblat 10
  Korrigering av mottatt elektronisk. betalingsoppdrag 20
 • Etablering 1 500
  Månedspris 150
  Transaksjonsgebyr med KID 3
  Transaksjonsgebyr med melding 7,50
  Advisert giro 120
  Lønnsutbetaling 4
  Endring av transaksjoner i filen, pr. trans 110
  Kvitteringsliste sendt pr. e-post 10
  Sende konteringsdata på nytt 1 000
 • Lag og send enkeltfaktura:  
  Etablering Gratis
  Abonnement per måned Gratis
  Lag og send utsendelse 10 kr
  Arkiv inntil 16 månder Gratis
  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets)  0,50 kr
  Mottak, klikk og betal:  
  Mottak av faktura 3 kr
  Arkiv inntil 16 månder Gratis
  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets)  0,50 kr
  Tillegg for porto og print ved distribusjon pr post, faktureres fra Nets
 • Etablering 1 500
  Månedlig avgift 60
  Transaksjonsgebyr 1,60
  Transaksjonsliste 35
  Manuell registrering av KID 35
  Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100
 • Etablering 1 500
  Månedlig avgift 60
  Transaksjonsgebyr med KID 2
  Transaksjonsgebyr uten KID 3
 • Etablering 1 500
  Månedlig avgift 50
  Transaksjonsgebyr uten varsel til betaler 1,50
  Transaksjonsgebyr med med varsel til betaler 5
  Sletting av betalingskrav før forfall 7,50
  Reåpning av fil midlertidig avvist pga feil 400
  Oversikt over faste betalere 950
  Bytte av KID-referanse 900
  Inngåelse av elektronisk avtale 1 000
 • Etablering 1 500
  Transaksjonspris 4
  Oppgjørsbehandling pr. brukersted 300
  Etableringsavgift OCR innbetalingsservice 1 500
 • Etablering 1 500
  Etabelring ikke Visma kunder 5 000
  Månedsavgift 50
 • Administrasjonsgebyr (årlig) 100
  Telling pr. bilag 40
  Feil ved bilag/differanse i pose 25
  Valuta i nattsafe 40
  Tilsendt kvittering pr. post 10
  Ny innkastnøkkel 100
 • Giro levert i skranke 75
  Giro levert i skranke, advisert 120
  Oblatkvittering 12
  Retur fra Nets pga feil/mangler 100
  Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling 50
 • Pr. belastning

  2

  Retur pga manglende dekning

  25

  Kvitteringsliste sendt pr. e-post

  1

  Kvitteringsliste sendt pr. post

  10

 • Vareretur 130
  Oppgjørsbehandling pr. mnd. 165
  Transaksjonspris 0,25
  Utleie av terminaler til event 500
 • Pr. avtale, halvårlig avgift

  50

  Belastning av konto, pr. giro + porto

  10

  Advisert giro + porto

  120

  Retur pga feil/manglende dekning

  100

 • Pr. belastning

  2

  Retur pga manglende dekning

  25

  Fullmaktsbekreftelse

  25

  Oversikt over bokførte transaksjoner, pr. post

  100

  Kvitteringsliste sendt pr. e-post

  1

  Kvitteringsliste sendt pr. post

  10

 • Pr. transaksjon

  20

  Endring i lønningsliste

  50

 • Mellom egne konti uten melding

  0

  Mellom egne konti med melding

  10

  Til annen kunde med/uten melding

  20

 • Eksportinkasso

  500

  Importinkasso

  500

  Spesielle anmerkninger:

  Alle utgifter som banken har hatt i anledning inkassooppdraget, som for eksempel porto, protestgebyr, teleks-/telefaks- og telefonomkostninger belastes kunden i tillegg til de anførte satser.

 • Åpning

  600

  Pr. aktivitet i et oppdrag

  600

  Spesielle anmerkninger:

  Alle utgifter som banken har hatt i anledning inkassooppdraget, som f.eks. porto, protestgebyr, teleks-/telefaks- og telefonomkostninger belastes kunden i tillegg til de anførte satser. Alle provisjoner skal være netto for banken.

  Provisjoner og omkostninger som den norske banken belastes av den utenlandske banken må betales av kunden i tillegg. Ved akseptremburs belastes både dokument-
  og akseptprovisjon.

 • Åpning

  1 200

   

  Pr. aktivitet/endring

  1 000

  Ekstraarbeid v/ufullstendige dokumenter, pr. time 

  1 000

  Spesielle anmerkninger:

  Provisjoner på eksportremburs avhenger blant annet av rembursens betingelser, sikkerhet og beløpets størrelse.

 • Innmeldingsavgift pr avtale

  1 000

  Abonnementsavgift pr. avtale

  100

  Innmeldingavgift pr. bruker

  0

  Abonnementavgift pr. bruker

  20

  Straksbetaling

  10

UTENLANDSK BETALINGSFORMIDLING

 • SWIFT, ordinær overførsel innland

  150

  SWIFT utland over skranke

  250

  SWIFT utland over Nettbank PM

  60

  SWIFT utland over Nettbank BM

  60

  SWIFT hasteoverførsel utland (nettbank/nettbedrift)

  395

  SWIFT hasteoverførsel utland -skranke

  450

  Telefaksbekreftelse/epost

  100

KORT

ANDRE TJENESTER

 • Telefaksbekreftelser innland 100
  Myntruller egne kunder 12
  Revisorforespørsel konsern   inntil 5 000
  Revisorforespørsel enkel 1 500
  Gebyr for bekreftelser i forbindelse med stiftelse av selskaper Inkl. moms. 1 500

INNSKUDDSVILKÅR

Vi tar forbehold om feil i prislisten