Prisliste bedrift

Gjeldende prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 BV

Nedenfor vises tidligere priser fra SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

BETALINGSFORMIDLING

 • Nye avtaler etter 1.2.2017:  
  Etablering Nettbank bedrift Basis
  per avtale inkl. 1 bruker

  0

  Etablering Nettbank bedrift
  Integrert* per avtale inkl. 1 bruker

  1500

  Oppgradering til integrert
  avtale/automatisk filoverføring

  1500

  Etablering av ekstra foretak
  knyttet til Nettbank bedrift Integrert

  100

  Etablering av bruker
  utover 1 bruker

  200

  Etablering SFTP-filmottak
  mot ny ERP-leverandør 

  5.000

  Månedsavgift Basis

  150

  Månedsavgift Integrert

  225

  Månedsavgift per bruker
  utover 1 bruker

  40

  Månedsavgift per ekstra
  foretak knyttet til Integrert

  50

  * Integrert avtale: Filoverføring via nettbanken eller via regnskapssystem
  (SFTP). Flere selskaper i samme nettbankavtale.
   
  Eksisterende avtaler opprettet før 1.2.2017:  
  Månedsavgift 150
  Klienter månedsavgift 50
     
  Transaksjoner  
  Bankavstemning per fil 5
  Betaling med KID 1,50
     
  Betaling med melding, fri tekst 4,50
  Betaling med melding, strukturert info 2

  Utbetalingsanvisning, betaling uten

  mottakers kontonummer

  120
  Lønnsutbetaling(remittering eller lønnsliste) 2
  Betaling ekspress innland (SWIFT) 100
  Fil via SFTP, pr. fil 2,50
  Overførsel mellom egne konti 0
 • Etablering 1 500
  Månedspris 175
  Betaling med KID 3
  Betaling med melding, strukturert info 2
  Transaksjonsgebyr med melding, fri tekst 7,50
  Betaling uten melding  4
  Utbetalingsanvisning, betaling uten
  mottakers kontonummer 
  120
  Lønnsutbetaling 4
  Filforsendelse til/fra Nets pr fil 5
  Endring av transaksjoner i filen, pr. trans 110
  Igangsette/slette fil  600
  Sende konteringsdata på nytt 1 000
 • Lag og send enkeltfaktura:  
  Etablering Gratis
  Abonnement per måned Gratis
  Lag og send utsendelse 10 kr
  Arkiv inntil 16 månder Gratis
  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura
  (faktureres av Nets)  
  0,50 kr
  Mottak, klikk og betal:  
  Mottak av faktura 3 kr
  Arkiv inntil 16 månder Gratis
  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura
  (faktureres av Nets)  
  0,50 kr
  Etablering av filmottak i
  nettbank bedrift
  1.500 kr
  Tillegg for porto og print  ved distribusjon pr post, faktureres fra Nets 
 • Etablering 1 500
  Månedlig avgift 60
  Transaksjonsgebyr 1,75
  Transaksjonsliste 35
  Manuell registrering av KID 35
  Filforsendelse fra Nets, pr fil 5
  Endring av KID avtale 750
  Oversikt over bokførte transaksjoner
  via posten
  100
 • Etablering 1 500
  Månedlig avgift 75
  Transaksjonsgebyr med KID 2
  Transaksjonsgebyr uten KID 3
  Innbetaling med melding 3
  Innbetaling uten melding 2
  Filforsendelse fra Nets 5
 • Etablering 1 500
  Månedlig avgift 60
  Transaksjonsgebyr uten varsel til betaler 2
  Transaksjonsgebyr med med varsel til betaler 5
  Sletting av betalingskrav før forfall 7,50
  Reåpning av fil midlertidig avvist pga feil 400
  Oversikt over faste betalere 1 250
  Bytte av KID referanse inkl. test 3 000
  Inngåelse av elektronisk avtale 1 500
 • Etablering 1 500
  Transaksjonspris 4,5
  Oppgjørsbehandling pr. brukersted 300
 • Nattsafe pr. pose 40
  Pris pr seddel 0,14
  Skillemynt i nattsafepose 10 % av opptalt beløp
  Reserveløsning 15
  Feil ved bilag/differanse i pose 25
  Valuta i pose 50
  Tilsendt kvittering pr. post 10

  Kopi av nattsafebilag

  75

  Utenlandske sjekker 

  90

  Reisesjekker

  25

  Kopi av nattsafebilag

  75

  Nattsafe oppgjør levert av ikke-kunder

  100

  Nattsafe oppgjør - saldo overføres
  til annen bank

  100

  Ny/flere  innkastnøkkel (første gratis)

   100

 • Giro levert i skranke 75
  Giro levert i skranke, advisert 120
  Oblatkvittering 15
  Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling 50
 • Se prisliste privat

 • Registrering av nytt brukersted  1 500
  Vareretur 130
  Oppgjørsbehandling pr. mnd. 175
  Transaksjonspris 0,26
  Utleie av terminaler til event 500
  Utleie bankens mobile
  betalingsterminaler 1 dag 
  200
  Utleie bankens mobile
  betalingsterminaler 1 helg
  500
  Utleie bankens mobile
  betalingsterminaler 1 uke
  1 000
  Utleie kun til bankens kunder.
  Ta kontakt med banken for mer informasjon.
   
 • Pr. avtale, halvårlig avgift

  50

  Belastning av konto, pr. giro + porto

  10

  Advisert giro + porto

  120

  Retur pga feil/manglende dekning

  100

 • Etablering/endring av avtale      1 500
  Månedsavgift pr avtale          75
  Transaksjon med melding   7,50
  Filforsendelse til/fra Nets pr. fil        5

  Transaksjon uten melding

  3

  Oversikt / slette / stoppe
  fullmakter per oppdrag

  995

  Betalingspåminnelse per transaksjon  10

  Endring av fullmakter per fullmakt

  200

  Endring innsendte
  (ikke bokførte) oppdrag

  525

  Endring innsendte
  (ikke bokførte) transaksjoner  
  100
 • Pr. transaksjon

  30

  Endring i lønningsliste

  50

 • Se prisliste privat

 • Eksportinkasso

  500

  Importinkasso

  500

  Spesielle anmerkninger:

  Alle utgifter som banken har hatt i anledning inkassooppdraget, som for eksempel porto, protestgebyr, teleks-/telefaks- og telefonomkostninger belastes kunden i tillegg til de anførte satser.

 • Åpning

  600

  Pr. aktivitet i et oppdrag

  600

  Spesielle anmerkninger:

  Alle utgifter som banken har hatt i anledning inkassooppdraget, som f.eks. porto, protestgebyr, teleks-/telefaks- og telefonomkostninger belastes kunden i tillegg til de anførte satser. Alle provisjoner skal være netto for banken.

  Provisjoner og omkostninger som den norske banken belastes av den utenlandske banken må betales av kunden i tillegg. Ved akseptremburs belastes både dokument-
  og akseptprovisjon.

 • Åpning

  1 200

  Pr. aktivitet/endring

  1 000

  Ekstraarbeid v/ufullstendige dokumenter, pr. time 

  1 000

  Spesielle anmerkninger:

  Provisjoner på eksportremburs avhenger blant annet av rembursens betingelser, sikkerhet og beløpets størrelse.

 • Innmeldingsavgift pr avtale

  1 000

  Abonnementsavgift pr. avtale

  100

  Innmeldingavgift pr. bruker

  0

  Abonnementavgift pr. bruker

  20

  Straksbetaling

  10

 • Etablering 0 - 100 medlemmer

  1.500,-

  Etablering 101 - 500 medlemmer

  1.500,-

  Etablering 500+ medlemmer

  1.500,-

  Månedspris 0 - 100 medlemmer

  250,-

  Månedspris 101 - 500 medlemmer

  350,-

  Månedspris 501+ medlemmer

  495,-

  Faktura tilsendt på epost

  0,-

  eFaktura

  4,-

  Avtalegiro

  2,-

  OCR-giro

  1,75

  Fakturaprint

  12,-

  SMS 0,56

UTENLANDSK BETALINGSFORMIDLING

 • SWIFT, ordinær overførsel innland

  150

  SWIFT til utland over skranke

  250

  SWIFT til utland over Nettbank PM og BM

  60

  SWIFT hasteoverførsel utland

  450

  Tillegg for faste oppdrag pr overførsel 

  50

  Telefaksbekreftelse/epost

  100

  Inngående betalinger fra utlandet, i EURO  

  30

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta  

  80

KORT

 • Årspris

   

  Visa med legitimasjon

  kr. 325.

  Visa uten legitimasjon

  kr. 300.

  Uttak

   

  SpareBank 1 minibank

  kr. 0.

  Øvrige norske minibanker

  kr. 7

  Ny pris fra 1.4.2017: 10,-

   

  Visa varekjøp i Norge og utlandet: 4,-

   

  Minibank i utlandet

  kr. 30 kr + 0,5 % av beløp

  Ny pris fra 1.4.2017: 35 +0,5% av beløp

   

  Manuelt uttak i bank

  kr. 60 kr + 0,5 % av beløp

  Valutapåslag i utlandet

  1,75%

  Ny pris fra 1.4.2017: 2%

   

  Varekjøp

   

  Ordinær

  kr. 2,50.

  Visa varekjøp i Norge og utlandet: 4,-

   

  Annet

   

  Erstatningskort

  kr. 100.

  Nødkort/nødkontanteri utlandet

  kr. 1 000.

  Behandling av reklamasjonssaker Visa

  fra kr.  1 200.

 • Årspris

   

  Visa electron m/legitimasjon

  275 kr

  Visa electron u/legitimasjon

  250 kr

  Uttak

   

  SpareBank 1 minibank

  0 kr

  Øvrige norske minibanker

  7 kr

  Minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av beløp

  Ny pris fra 1.4.2017: 35kr + 0,5% av beløp

   

  Valutapåslag ved transaksjoner i
  utenlandsk valuta

  1,75%

  Ny pris fra 1.4.2017: 2%

   

  Varekjøp

   

  Ordinær

  2,50 kr

  Visa transaksjoner i Norge og utlandet: 4,-

   

  Annet

   

  Erstatningskort

  100 kr

  Behandling av reklamasjonssaker Visa

  fra 1.200 kr

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort 250 kr
  Årsgebyr med personlig ansvar, per kort 495 kr
  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

ANDRE TJENESTER

 • Telefaksbekreftelser innland 100
  Myntruller egne kunder 12
  Revisorforespørsel konsern   inntil 5 000
  Revisorforespørsel enkel 1 500
  Gebyr for bekreftelser i forbindelse med stiftelse av selskaper Inkl. moms. 1 500

INNSKUDDSVILKÅR

Vi tar forbehold om feil i prislisten