InvestorDelårsrapport 2. kvartal 2016

- Resultat før skatt: 56,5 millioner (49,6)
- Rentenetto: 56,2 millioner (49,6) - tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,31 %)
- Provisjonsinntekter: 41,9 millioner (40,4)
- Netto avkastning på finansielle investeringer: 24,9 millioner (23,2)


Kontaktpersoner