Fakta og nøkkeltall

  2010*** 2011* 2012* 2013 2014 2015
Rentenetto 79,8 79,9 84,3 93,5 99,7 100,2
Andre driftsinntekter 56,5 62,8 77,4 111,6 129,8 111,8
Driftskostnader 66,6 99,8 110,5 118,7 120,2 122,9
Tap på utlån 12,6 6,1 2,4 3,5 6,9 5,3
Driftsresultat før skatt 57,2 36,7 48,8 83,0 102,5 83,7
Driftsresultat etter skatt 44,8 28,6 38,9 68,3 87,7 67,6
Forvaltningskapital 5.946 6.158 6.356 6929 7305 7617
Forvaltningskapital** 6.850 7.132 7.705 8530 9098 9798
Innskudd fra kunder 3.135 3.524 4.016 4497 4710 4992
Brutto utlån 4.976 5.052 5.346 5727 5982 6073
Egenkapital 473,1 524,3 554,7 608,1 669,9 743,6
Egenkapitalavkastning 9,8 5,5 7,1 11,7 14,1 11,4
Kapitaldekning (prosent) 15,5 13,2 13,8 17 15,6 16,4
Antall avdelinger 3 3 3 3 3 3
Antall minibanker 6 6 6 6 6 6
Antall årsverk 63,2 64,0 55,5 54 57 57
Millioner kroner, om ikke annet er oppgitt
* Rapporterer som konsern
** Inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt
*** Endret regnskapsprinsipp til IFRS