Finansiell informasjon

SpareBank 1 SMN sin gjeldende rating

Moody's A1, outlook stable
Fitch A-, outlook stable