Finanskalender

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg vil legge fram regnskapstall i henhold til følgende plan  

Finansiell kalender for SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg

REGNSKAPSÅR 2016
Ordinær generalforsamling  - 30.03.2017
Kvartalsrapport - Q4 - 15.02.2017

Kvartalsrapport - Q1 - 26.04.2016
Kvartalsrapport - Q2 - 10.08.2016
Kvartalsrapport - Q3 - 11.11.2016 

Forstanderskapsmøte - 08.03.2016
Forstanderskapsmøte - 26.04.2016
Forstanderskapsmøte - 15.11.2016
Kapitalmarkedsdag - 16.02.2016

Ex-utbyttedato for 2015: 9. mars 2016.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.

Financial calendarinancial calendar for SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg

FINANCIAL YEAR 2015

Quarterly Report - Q4 - 09.02.2016

FINANCIAL YEAR 2016

Quarterly Report - Q1 - 26.04.2016
Quarterly Report - Q2 - 10.08.2016
Quarterly Report - Q3 - 11.11.2016

Meeting of the Board of Trustees - 08.03.2016
Meeting of the Board of Trustees - 26.04.2016
Meeting of the Board of Trustees - 15.11.2016
Capital Markets Day - 16.02.2016

Ex. date: March 9 - 2016

Ex. date: March 9 - 2016

This information is published pursuant to the requirements set out in section 4.5 of the Continuing obligations of stock exchange listed companies.

Se også