Om banken

Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg

Bjørn R. Engaas (1951)

Daglig leder/adm. banksjef

Mag.art.
fra Univ. I Oslo 1979

PhD fra Roskilde Univ.center 1993

Tiltrådte som ass.banksjef 1995

Adm.banksjef fra 2004

Tidligere diverse lederstillinger fra forskning, høyskole og konsulentvirksomhet

Styreleder SpareBank 1 Forsikring AS, Z Eiendom AS.

Styremedlem i bl.a. Samarbeidende Sparebanker AS og Sparebankforeningen.

Eier 2.000 egenkapitalbevis


Morten Glenna(1966)

Næringssenteret

Avd. banksjef BM

Embetseksamen i Sosialøkonomi UiO 1992. 1992 – 2000

1996 -2000     Ansatt i Vestfold fylkeskommune år som budsjettsjef.

2000 – 2004    Kontorsjef Advokatfirmaet Tenden & Co.

2004  - dd       Avd. banksjef BM SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

Folkevalgt Nøtterøy kommune 1988 -
1996

Div. styreverv i ulike
organisasjoner og selskaper   

Styreverv p.t: Styreformann Larvik
Marina AS (eid av banken)

Eier 0 egenkapitalbevis 


Tonje Stormoen (1965)

Forretningsutvikling

Markedsdirektør/ Avd.banksjef forretningsutvikling

Viseadministrerende direktør, Intrum Justitia AS

Direktør CRM, Skandinavia Intrum Justitia

Direktør forretningsutvikling, Skandinavia Intrum Justitia

Drifts- og kvalitetssjef Intrum Justitia AS      

Styreverv:

Conecto AS

Sparebank1 Gruppen
Finans AS

Z-eiendom AS

Eier 1.600 egenkapitalbevis

 

Kristian Kloster (1978)

Forretningsstøtte

Tiltrådte som avd banksjef for Risikostyring og Forretningsutvikling i 2010.

Cand. Scient i matematikk fra Universitetet i Oslo 2004

Erfaring fra børs og clearing-industri gjennom Nord Pool Clearing og Nasdaq OMX,

blant annet som Director Risk Management

Eier 0 egenkapitalbevis 

Martin Mello (1962)

PM-seksjonen

Avd. Banksjef PM

Master of management fra BI 2000

Begynte i banken I 1987

Har også tidligere blant annet ledet bankens BM-seksjon  

Ingen eksisterende styreverv

Eier 0 egenkapitalbevis