Om banken

Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens kontrollkomité
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
  • Vedta opprettelse og nedleggelse av bankkontor

Medlemmer 2016

Generalforsamlingen består av egenkapitalbeviseiere,kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

Tom Mello Leder, Kunder
Siri Brynildsen Kunder
Lisa Antonsen Kunder
Lise Larsen Kunder
Knut Holter Kunder
Tor Ivar Kolpus Kunder
Gunn Heidi Brox Egenkapitalbeviseiere
Arild Bergum Hansen  Egenkapitalbeviseiere
Tom Ivar Iversen Egenkapitalbeviseiere
Petter Bjertnæs Egenkapitalbeviseiere
Terje Fuglevik Egenkapitalbeviseiere
Vigdis Askjem nestleder, Egenkapitalbeviseiere
Arve Sundby Ansatte
Henning Pedersen Ansatte
Kristin Eide Ansatte
Bente Klinkenberg Ansatte
   
Valgkomite  
Trond Tjomstøl leder
Terje Fuglevik  
Vigdis Askjem  
Torbjørn Fevang  
Bente Klinkenberg  


Se også