Om banken

Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg
Besøksadresse Torvet 5
Postadresse

Postboks 70 Teie

3106 Nøtterøy

E-postadresse 02440@sparebank1.no
Telefonnummer 02440 (fra utlandet: +47 915 02440)
Telefaksnummer (+47) 33 30 41 10
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937 890 362
Tillatelse SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90