Om banken

Styret

Her er styret i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg


Bjørn R. Hellevammen (1948)

Styrets leder

Tidligere 42 år i industrien, direktørstillinger eller daglig leder siden 1985: ScanRope/Elkem,

Alfred Andersen AS/NLI, OBS

Tidligere diverse styreverv i industri,industriforeninger/bransjeforeninger, samt i ideelle organisasjoner.

Styremedlem i Fosstech AS

Kasserer og styremedlem i Brukerforeningen/Brukerrådet på Sjølyst.

Eier 4.000 egenkapitalbevis


Heine Wang (1963)
Styrets nestleder

Utdannet jurist

Konsernsjef Nokas

Bygd opp og leder en virksomhet med
pr. 2015 en omsetning på ca. 4,5 milliarder og 7500 ansatte.  Flere styreverv i både Nokaskonsernet og
lokale bedrifter i Vestfold

Tidligere president i NHO

Eier 0 egenkapitalbevis

Torunn Sjølshagen (1952)

Master i familieterapi, Diakonhjemmets høgskole 2009

Ledelsesfag og coaching Høgskolen i Vestfold.

Jus og pedagogikk Universitetet i Oslo.

Selvstendig næringsdrivende 1988 - 2015 Coaching og terapi.

Politisk aktiv i Sem og Tønsberg kommuner. 1981- 1992 og 2007 - 2011.

Styremedlem Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg.

Styremedlem Nøtterøy golfbane.

Leder Sameiet Ørsnes Brygge 9 - 12.

Styremedlem Huseby A/S, Våle

Styremedlem Vestfold Kjølelager A/S, Tønsberg.

Leder av Tønsberg Havnestyre.

Styremedlem i Havneregion 1  Kommunenes sentralforbund.

Leder Europabevegelsen i Vestfold

Eier 4.000 egenkapitalbevis

Arthur Wennersberg (1952)

Angoline Berge Tobias (1976)

Partner i Leading Edge AS, spesialfelt: leder - og organisasjonsutvikling

Bred erfaring som sparringspartner for styrer, eiere og toppledere

Tidligere direktør for Strategisk HR i Fønix AS

Daglig leder i Godt Brød

Erfaring fra ulike lederstillinger i SATS Skandinavia. 

Styreverv:

Styrets leder i Leading Edge AS

Eier 0 egenkapitalbevis 

 

Geir A. Vestre (1964)

Diplomøkonom BI, 1998

Bedriftsrådgiver

Bred erfaring fra bank, fra de fleste kunderettede avdelinger

Styreverv:

Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg 2008-2012 ansattes vararepresentant

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg 2012- dd ansattes representant

Eier 500 egenkapitalbevis  


Se også