SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg kutter boliglånsrenten

SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg setter ned renten på boliglån med inntil 0,15 prosentpoeng. 

30.mars 2016

Rentekuttet i Norges Bank like før påske har ført til at også pengemarkedsrenten faller. Vi forventer at den fortsetter å være lav fremover. Vi har derfor besluttet å redusere renten på utlån til personmarkedet med inntil 0,15 %-poeng. Det kommer nå våre boliglånskunder til gode.

Vi endrer også rentene på bankinnskudd.

Renteendringen trer i kraft 30. mars for nye lån og 01. juni for eksisterende lån og innskudd.

Alle våre kunder vi i løpet av få dager få melding om endringen i nettbanken sin.