Søk støtte

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter. Gjennom bankens gavefond tilfører vi samfunnet flere millioner kroner hvert år.


Hvem kan søke om støtte?

Det er viktig for oss at det  gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.Pengene går til allmennenyttige formål som kultur, idrett, næringsutvikling og andre sosiale tiltak. Slik opprettholder vi tradisjonene som ligger i sparebankfilosofien, hvor sparebanken bygger samfunnet den er en del av.

Gavefondet er også ment å være vårt bidrag til et skikkelig økonomisk løft, og til motivasjon til alle de som står på og bruker mye av sin fritid til beste for oss alle. 

Gå til vårt søknadsskjema

 Frist  for søknader i 2017 er ikke fastlagt enda.


Vårt samfunnsansvar

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.

Vi har de siste ti årene bidratt med flere titalls millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.