Talentstipend

Målet med Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsbergs talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge kunstnere i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.


NYHET! Talentstipend idrett 2016

Vi er glade for å lansere
idrettstipendet! Tildeling skal fortrinnsvis skje innenfor bankens geografiske
virkeområde i Nøtterøy-Tønsberg.  Søkere må være bosatt her eller ha
annen tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i regionen. 

Stipend kan søkes av ungdom 18-25 år som driver idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges
Idrettsforbund (ikke ekstremsport).

Stipend kan søkes til:

  • Studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr.
  • Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
  • Medisinsk og fysikalsk behandling.

Jury idrettstipendet 2016:

Idrettsstipendet tildeles av en jury bestående av:

  • Olaf Tufte, roer med fire olympiske medaljer.
  • Sjur Ole Svarstad, landslagstrener på kvinnenlandslaget.
  • Birgitte Sættem, tidligere norsk håndballspiller som spilte for Larvik HK og har vunnet medaljer med landslaget.
  • Hella Marie Schrøder, markedskonsulent i banken.

Eventuelle spørsmål kan sendes til talentstipend@sb1nt.no