Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

  • Du kan velge å legge til en uføreforsikring som vil sikre barnets inntekt som voksen.
  • Barneforsikringen dekker kreft og andre alvorlige sykdommer.
  • Barnet får økonomisk støtte ved ulykkesskade som varer livet ut.

Dette dekker barneforsikringen

Uførhet

Hvis barnet ditt blir ufør og ikke kan jobbe som voksen, vil en barneforsikring som også dekker uførhet sørge for ekstra utbetalinger i tillegg til det du får fra det offentlige.

Sykehusopphold

Er barnet ditt på sykehus i mer enn 14 dager, gir forsikringen ekstra pengestøtte fra første innleggelsesdag og inntil et år.

Ulykke

En ulykke kan føre til at barnet ditt får en fysisk skade livet ut. Forsikringen gir en utbetaling ut ifra hvor alvorlig skaden er. Forsikringen kan dekke utgifter til lege, tannlege og fysioterapeut. Vi dekker også reiseutgifter ved behandling.

Varig sykdom

Får barnet ditt en livsvarig sykdom, kan forsikringen gi en utbetaling. Alvorligheten av sykdommen bestemmer hvor mye barnet får utbetalt.

Kreft

Dersom barnet ditt får kreft, vil dere som foreldre få en engangsutbetaling. Hvis barnet får varig skade av sykdommen, gir det en tilleggsutbetaling til barnet.

Ekstra omsorg

Har barnet ditt behov for ekstra tilsyn og pleie i dagliglivet kan du få hjelpestønad fra NAV. Da vil barneforsikringen gi en utvidet pengestøtte i tillegg. 


Gutt som leker

Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Barneforsikringer handler ikke om behandling av barn, det blir godt i varetatt av norsk helsevesen. Barneforsikringen gjør det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke.  

Det aller viktigste er dekning ved varig uførhet

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.


De fleste trenger forsikringen i forbindelse med sykdom

Flesteparten av de som bruker barneforsikringen trenger den i forbindelse med sykdom. Det betyr at det er viktig å ha en barneforsikring som gir god dekning for dette. Hos oss inngår de fleste sykdommer som kan gi medisinsk invaliditet i forsikringen. Eksempler på diagnoser som dekkes er cøliaki, diabetes 1, astma, epilepsi og hjertesykdommer. 


Har ditt barn vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?


SpareBank 1 har de mest fornøyde forsikringskundene*. Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

 *EPSI 2016

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring