Nye krav til legitimasjon for fondskunder

Banker og fondsselskaper er
forpliktet til å lagre kopi av legitimasjon på alle fondskunder ifølge
Hvitvaskingsloven § 7.


Vi kan ikke se at det er lagret kopi av din legitimasjon og ber deg derfor komme innom vårt kontor på Teie eller Olsrød så vi kan kopiere dette.

Vi ønsker helst kopi av pass, men førerkort (utstedt etter 1998) og norsk bankkort med bilde er også gyldig legitimasjon.

Dersom du ikke har anledning til å møte personlig, kan bekreftet fargekopi sendes til oss. Legitimasjon kan bekreftes av følgende:

  • Banker, verdipapirforetak, revisorer
  • Politi, advokat eller kommunale/statlige etater

På forhånd takk for hjelpen og vi beklager de ulemper dette vil kunne medføre for deg.