Bestill studentkonto

Fyll inn navn på skole/universitet

Din valgte brukskonto vil bli registrert som studentkonto med tilhørende betingelser. Du beholder ditt eksisterende kontonummer og kort.