Prisliste

Prisliste for privatkunder i
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg

 Vi tar forbehold om feil i prislisten

KORT

 • Årspris  
  Student     0 kr
  Visa med legitimasjon 325 kr
  Visa uten legitimasjon  300 kr
  Uttak  
  SpareBank 1 minibank 0 kr
  Øvrige norske minibanker 10 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet
  ordinære kunder
  4 kr
  Student      0 kr
  Minibank i utlandet 35 +0,5% av beløpet
  Manuelt uttak i bank kr. 60 kr + 0,5 % av beløp
  Valutapåslag i utlandet 2 %
  Varekjøp  
  Student 0 kr
  Xtrm, Privat Ekstra, LOfavør 0 kr
  Honnør 2 kr
  Ordinær 2,50 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet
  ordinære kunder
   4 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet for honnør og programkunder  0 kr
  Annet  
  Erstatningskort 100 kr
  Nødkort/nødkontanteri utlandet 1 000 kr
  Behandling av reklamasjonssaker Visa fra kr. 1 200
 • Årspris  
  Xtra 0 kr
  Student    0 kr
  Andre kunder, m/legitimasjon 275 kr
  Andre kunder, u/legitimasjon 250 kr
  Uttak  
  SpareBank 1 minibank 0 kr
  Øvrige norske minibanker 10 kr
  Student      0 kr
  Minibank i utlandet 35 kr + 0,5 % av beløp
  Student  0 kr
  Valutapåslag i utlandet 2 %
  Varekjøp  
  Xtra, Student,Xtrm 0 kr
  Privat Ekstra, LOfavør 0 kr
  Honnør 2 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet
  ordinære kunder
  4 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet
  for honnør og programkunder
  0 kr
  Annet  
 • Årspris  
  Bankkort for barn 0 kr
  Xtra 0 kr
  Student    0 kr
  Andre kunder, m/legitimasjon 275 kr
  Andre kunder, u/legitimasjon 250 kr
  Uttak  
  SpareBank 1 minibank 0 kr
  Øvrige norske minibanker 7 kr
  Student      0 kr
  Minibank i utlandet 35 kr + 0,5 % av beløp
  Student 0 kr
  Valutapåslag i utlandet 2%
  Varekjøp  
  Student 0 kr
  Xtrm, Privat Ekstra, LOfavør 0 kr
  Honnør 2 kr
  Ordinær 2,50 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet
  ordinære kunder
   4 kr
  Visa varekjøp i Norge og utlandet for honnør og programkunder  0 kr
  Annet  
  Erstatningskort 100 kr
  Behandling av reklamasjonssaker Visa fra 1.200 kr
 • Årspris 0 kr
  Tilleggskort 0 kr
  Erstatningskort 0 kr
  Varekjøp 0 kr

  Fakturagebyr
  *forutsatt eFaktura. AvtaleGiro og

  papirfaktura medfører fakturagebyr på kr 35.

  0 kr*
  Kontantuttak i minibank 35 kr + 1 % av beløp
  Kontantuttak i minibank, utland 35 kr + 1 % av beløp
  Kontantuttak over kasse
  **Merk at bruk av kredittkort
  hos Posten regnes som kontantuttak i kasse 
  75 kr + 1% av beløp**
  Kontantoverføring fra kredittkort
  til konto i nettbank
  1 % av beløp, minimum 25 kr
  Valutapåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta 2 %
  Nedbetaling 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr.
  Nominell rente p.a. 21,62%
  Effektiv rente p.a. 25,37%
  Purregebyr 67 kr
  Overtrekksgebyr 125 kr
 • Gjeldende standard prisliste for LOfavør MasterCard

  Årspris:                                                                                    kr 0

  Erstatningskort:                                                                      kr 0

  Kostnader ved bruk av kortet

  Gebyr på varekjøp:                                                                 kr 0

  Kontantuttak i minibank:                                                         kr 35 + 1 % av uttak

  Kontantuttak over skranke* :                                                 kr 75 + 1 % av uttak

  * Bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke

  Betaling

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall.

  Nedbetaling:                                                                            2,5 % av benyttet kreditt, minimum kr 250

  Rente

  Nominell rente:                                                                      18,30 % p.a.

  Effektiv rente**:                                                                    19,92 % p.a.

  ** Basert på et eksempel på 15.000 kroner nedbetalt over 12 mnd.

  Kredittkostnad er på 1.281 kroner. Samlet kredittbeløp er på 16.281 kroner.

  Valutapåslag:                                                                         1,75 %

  Overtrekksgebyr *** :                                                            kr 125

  Purregebyr: Iht. statens satser

  Gebyr ved eFaktura:                                                               kr 0

  Gebyr ved papirfaktura:                                                          kr 45

  Kopi av faktura:                                                                       kr 20

  Innfrielse av annet kredittkort: Rente beregnes fra første dag

  Overføring fra kredittkort til konto: kr 35 + 1 % av overført beløp

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides

 • Pr. kort 40 kr
  Gaveomslag 10 kr
  Varekjøp 0 kr
  Saldoforespørsel SMS 3 kr
  Erstatningskort, dersom defekt 0 kr
  Erstatningskort ved tap/tyveri 65 kr
  Overføring av restbeløp til nytt kort 65 kr
  Valutapåslag 2,00 %

INNSKUDD/SPARING

 • Ordinær 0,00 %
  Nettkonto 0,00 %
  LO favør 0,00 %
  Lommepengekonto 0,00 %
  Xtra 0,00 %
  Xtrm 0,00 %
  Student 0,00 %
  Privat Ekstra 0,00 %
  Privat Ekstra regningskonto 0,00 %
  Privat Ekstra Senior, saldo
  under 100.000 (utgående produkt)
  0,00 %
  Privat Ekstra Senior, saldo
  over 100.000 (fra 1. krone) (utgående produkt)
  0,00 %
  Honnørkonto 0,00 %
 • 12 gebyrfrie uttak pr kalenderår, ut over dette
  beregnes et gebyr på 1 %av uttatt beløp.
  Siste års renter kan heves gebyrfritt.
  1,20%
 • 8 gebyrfrie uttak pr kalenderår, ut over dette beregnes et
  gebyr på 1 % av uttatt beløp. Siste års renter kan heves
  gebyrfritt.

  0,55  %

 • Ordinær BSU/ BSU+ 3,20%
  LO favør BSU 3,45%
  BSU 34+ 0,70%
  Maksimumsinnskudd kr 25.000 pr. år. 
  Se produktsidene
 • IKKE FOR NYSALG!  
     
  Saldo fra 0 til 49.999 0,20 %
  Saldo fra 50.000 til 99.999 0,30 %
  Saldo fra 100.000 til 499.999 0,40 %
  Saldo over 500.000 0,70 %
  Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
  20 gebyrfrie uttak pr. kalenderår, ut over dette beregnes
  et gebyr på 1 % av uttatt beløp. Siste års rente kan heves gebyrfritt.
 • Alder fra 18 - 67 år. 1,70%
  Innskudd hitil i år kan disponeres fritt. Maks mnd. sparebeløp kr. 10.000,- pr mnd.
  Ingen uttaksgebyr, men uttak større enn innskudd hittil i år vil medføre at det
  ikke kan spares mer på konto. Kun for fast månedlig spareavtale.
 • Åpning av konto i skranke

  1000,00

  Åpning av konto i nettbank

  500,00

  * Rente/betingelser

  0,55 %

 • Se Plasseringskonto programkunder  
     
 • Se Plasseringskonto programkunder

 • Binding 6 måneder 1,20 %
  binding 12 måneder 1,65%
  Binding 24 måneder 1,45%
     
  Administrasjonsgebyr  2% av uttaksbeløpet
     
  Tilbudet kan bli endret i perioden.
  Minimum innskudd kr. 25.000.
  Maksimum innskudd 10 mill. kroner
   
 • For innskudd over 1.000.000 kr 1,20 % 
     
  • Innskudd over 20 mill. avtales individuelt.
 • Inntil 100.000 kroner 0,25 %
  Over 100.000 til 500.000 kroner 0,45 %
  Over 500.000 til 2.000.000 kroner 0,75 %
  Over 2.000.000 til 8.000.000 kroner 0,45 %
  Over 8.000.000 kroner 0,35 %
     
  Programkunder gjelder Ungdom 13-18, Ung voksen, Student, Privat Ekstra.
  Renten gjelder fra første krone. Lavere rente på beløp
  over 2.000.000 kr og 8.000.000 kr gjelder kun for den del av innskuddet
  som overskrider 2.000.000 kr og 8.000.000 kr. 12 gebyrfrie uttak i året,
  deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet.
  * ePlasseringskonto kan kun åpnes i nettbank
   
 • Avslutning av konto med overførsel til annen bank

  100,-

 • Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes p.t. med 20,00 %
  Innskudd renteberegnes fra påfølgende virkedag.
  Uttak og belastninger beregnes samme dag.
  365 rentedager pr. år.

LÅN

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum Fra 2,29%(nom) 2,38%(eff)

  Tilbudet gis til unge under 34 år. Dersom det kan stilles tilleggssikkerhet er det mulig å låne
  inntil 100 % av kjøpesum.

  Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne,
  sikkerhet og lånets størrelse.

  Samlet etableringsgebyr fra kr. 2 500. Se eksempel på beregning av effektiv rente under.

 • Lån inntil 60% av kjøpesum Fra 2,40% (nom) 2,54% (eff)
  Boliglån med belåningsgrad innenfor 60 %. Forutsetter å kvalifiserefor konvertering
  til SpareBank 1 Boligkreditt. Ordinær kredittvurdering legges til grunn.
  Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
   
 • Lån inntil 85 % av kjøpesum Fra 2,09 % (nom) 2,16 % (eff)

  Fra kr. 1 250 i samlet etableringsgebyr.Tilbudet gis til LO-organiserte under 34 år.

  0,20 prosentpoeng i rentefordel. Halvt etableringsgebyr.

  Tilbudet gis til LO-organiserte under 34 år. Det kan lånes inntil 85 %

  av kjøpesum eller verdi på egen bolig.

  Ordinær kredittvurdering legges tl grunn.

  Dersom det kan stilles tilleggssikkerhet er det mulig

  å låne inntil 100 % av kjøpesum.

  Endelige rentebetingelser er avhengige av

  kundeforhold, økonomisk betjeningsevne,

  sikkerhet og lånets størrelse. Krever ikke kjøp av

  produktpakke. Se eksempel på beregning av effektiv rente under.

 • Lån inntil 85% av kjøpesummen Fra  2,60% (nom) 2,74% (eff)
  Tilbudet gis til LO-organiserte. Det kan lånes inntil 85 % av kjøpesum eller verdi på
  egen bolig. Ordinær kredittvurdering legges til grunn. Dersom det kan stilles
  tilleggssikkerhet er det mulig å låne inntil 100 % av kjøpesum.
  Endelige rentebetingelser er avhengige av
  kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse.
   Se eksempel på beregning av effektiv rente under. 
 • Lån inntil 85 % av kjøpesum  
  Fra 4.000.000 kroner Nom. rente fra: 2,60 % Eff. rente: 2,69 %
  Fra 2.000.000 til 3.999.999 kroner Nom. rente fra: 2,75 % Eff. rente: 2,87 %
  Fra 0 til 1.999.999 kroner Nom. rente fra: 2,95 % Eff. rente: 3,14 %
  Forutsetter konvertering til SpareBank 1 Boligkreditt AS.
  Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold,
  økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse.
  Krever ikke kjøp av produktpakke.
  Se eksempel på beregning av effektiv rente under
 • Lån inntil 60 % av kjøpesum  
  Fra 4.000.000 kroner Nom. rente fra: 2,60 %Eff. rente 2,86 %
  Fra 2.000.000 til 3.999.999 kroner Nom. rente fra: 2,75 %Eff. rente: 3,09 %
  Fra 0 til 1.999.999 kroner Nom. rente fra: 2,95 %Eff. rente: 3,56 %
  Endelige rentebetingelser er avhengig av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne,
  sikkerhet og lånets størrelse.  Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • Innenfor 75 % av boligens verdi, 3 års bindingstid Kontakt banken for tilbud
  Innenfor 75 % av boligens verdi, 5 års bindingstid Kontakt banken for tilbud
  Innenfor 75 % av boligens verdi, 10 års bindingstid Kontakt banken for tilbud
  Gjelder fastrentelån for privatpersoner, minimum kr. 500 000. 
 • Byggelån Nom. rente fra: 6,00 % Eff. rente: 8,41 %
  Provisjon 0,33% per kvartal
  Forutsetter konverteringstilsagn fra vår bank eller annen finansinstitusjon.
  Endelige rentebetingelser er avhengige
  av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse.
  Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • De til enhver tid gjeldende priser i SpareBank 1 Finans
 • De til enhver tid gjeldende priser i SpareBank 1 Finans  
 • Med tilsendt giro, per mnd kr. 100.
  Med kvittering, per mnd kr. 75.
  Uten kvittering, per mnd kr. 50.
  Flexilån, per mnd kr. 75.
  Forbrukslån pr. mnd. kr. 50.
 • De til enhver tid gjeldende priser i SpareBank 1 Finans  
 • Lønnskontokreditt Fra 15,00% (nom)  21,55 (eff)
     
 • Nettlån Fra kr.  1 250.
  Boliglån Fra kr. 2 500.
  Byggelån Fra kr. 5000.
  Forbrukerlån De til enhver tid gjeldende priser i SpareBank 1 Finans
  Mellomfinansiering kr. 5000.
  Kontokreditt kr. 500.
  Finansieringsbevis kr. 500.
 • Påminnelse (1. gangs purring) kr. 67.
  Betalingsoppfordring (2. gangs purring) kr. 192.
  Forsinkelsesrente Følger statens satser
 • Prioritetsvikelse, per panteobligasjon kr. 750.
  Pantefrafall, per panteobligasjon kr. 750.
  Endring i etablert sikkerhet kr. 750.
  Depotomkost. Pr. Sikk.obj. kr. 1000.
  Etablering av sikkerhet (utover første sikkerhetsobjekt) kr. 500.
  Debitorskifte kr. 750.
 • Tinglysning av pantedokument i fast eiendom kr. 525.
  Tinglysning av pantedokument i borettslag kr. 430.
  Tinglysning av pantedokument i løsøre (salgspant) kr. 1 473.
 • Restgjeldsoppgave kr. 250.
  Saldobekr.  uten opplåning kr. 250.
  Kopi av lånedokumenter pr. stk. kr. 250.
  Hist. data lån pr. påb. time kr. 350.
 • Eksempler på beregning av effektive renter:
   
  Boliglån for Unge (BLU)
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget.
  Inkludert etableringsomkostninger som p.t utgjør kr 2.500, samt termingebyr kr. 50.
   
  Boliglån 60 % 
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 60 % av verdigrunnlaget.
  Inkludert etableringsomkostninger kr 2 500, samt termingebyr kr. 50.
   
  LOfavør Boliglån UNG
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget.
  Inkludert etableringsomkostninger som p.t utgjør kr 2.500, samt termingebyr kr. 50.
   
  LOfavør Boliglån
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget.
  Inkludert etableringsomkostninger kr 500, samt termingebyr kr. 50.
   
  Boliglån 85 %

  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill, 1,5 mill og kr 800.000.

  Inntil 85 % av verdigrunnlaget.
  Inkludert etableringsomkostninger kr. 2 500, samt termingebyr kr. 50.

   
  Flexilån
  Beregningen av effektiv rente er basert på 80 % utnyttelse av lånerammen.
  Inntil 70 % av verdigrunnlaget. Lånebeløp på 2,0 mill og 1,5 mill.
  Inkludert etableringsomkostninger på kr. 2 500 samt termingebyr på kr. 75,-.
   
  Byggelån

  Lånebeløp kr. 2.000.000, innenfor 70% av verdigrunnlag og
  75 % utnyttelse av byggelånsrammen. Etableringsomkostninger kr. 5.000.

  Kvartalsvis provisjon 0,33%.

   
  Billån

  Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 300 000.
  Inkludert termingebyr kr 60 og etableringsomkostninger kr. 2 200

  og tinglysningsgebyr kr. 1 473.

   
  Båtlån
  Båt under 7 meter: Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp kr. 300.000.
  Etableringsgebyr kr. 2500 og terminbeløp kr. 50. 
  Båt over 7 meter: Annuitetslån med 10 års løpetid. Lånebeløp kr. 600 000.
  Etableringsgebyr kr. 2500 og terminbeløp kr. 50.
   
  Forbrukslån
  Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 150 000.
   Inkludert termingebyr kr. 30 og etableringsomkostninger fra kr .1 250.
   
  Kontokreditt
  Kredittramme på kr 25.000. Utnyttelse 80 % Kontokredittprovisjon på 0,5 %
  pr. kvartal og etableringsomkostninger kr. 500.

VPS-TJENESTER

 • Opprettelse av VPS-konto

  0,00

  Kontohold

  0,00

  Beholdningsoppgave utenom årsoppgaven

  0,00

 • Kurtasje standard (per transaksjon) 0,05 % min. 95 kr
  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank,
  tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets,
  kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon.
  Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av
  kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.
   
  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde

  uten strømming  (privat)
  0 kr
  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde,
  med strømming (privat):
  15 kr
  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde
  5 nivåer (privat)
  135 kr
  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde
  5 nivåer (proff)
  370 kr
  Market monitor med ordredybde (privat) 210 kr
  Market monitor med ordredybde (proff) 320 kr
  Market Monitor + Pocket Trader u/dybde 545 kr

  For å bestille tilleggstjenester, gå inn i nettbanken

  under "Sparing" og "Bestille aksjetjeneste".

 • Renter beregnes av det til enhver tid innestående beløp for alle kontotyper.

  GODSKRIVING AV KONTO: Ved innskudd i kontanter renteberegnes beløpet fra og med innskuddsdato. Ved annen godskriving av konto blir beløpet renteberegnet fra og med oppgjørsdagen. 

  BELASTNING AV KONTO: Ved uttak i kontanter renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag renteberegnes beløpet til og med siste virkedag før uttaket.

  Ved annen belastning av konto renteberegnes beløpet til og med kalenderdagen før oppgjørsdagen.

  Merk: Med oppgjørsdag menes den kalenderdagen godskriving eller belastning av konti kan inngå i oppgjøret mellom banken/institusjonen og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp bankene/ institusjonene imellom. Ved overføring mellom konti i samme bank menes med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontoen(e) skjer.

BETALING

 • Arkivsøk 0 kr
  Pr. giro 3 kr
  Fast betaling i nettbank 2 kr
  Pr. giro ved belastning av
  brukskonto Programkunder
  0 kr
  Igangsette stoppet betaling 4 kr
  Oblatkvittering 15 kr
  BankAxess, pr. transaksjoner 2,50 kr
  Straksbetaling inntil 5000 kroner 10 kr
  Straksbetaling over 5000 kroner 100 kr
  Engangskode på mobil 0 kr
  BankID kodebrikke 150 kr
  Bestille BankID på mobil* 0 kr
  *Pris på bruk se din priser fra din mobiloperatør
 • Straksbetaling inntil 5000 kroner 10 kr
  Straksbetaling over 5000 kroner 100 kr
 • Pr. tjeneste

  3,-

  Pr. tjeneste Programkunder

  1,-

  Pr. varsel

  4,-

  Pr. varsel Programkunder

  2,-

  SMS eFaktura Xtra,Xtrm,Privat Ekstra, LO favør

  3,-

  SMS eFaktura - ordinære konti

  3,-

 • Saldoforespørsel 0 kr
  Betaling av regninger Programkunder pr. giro 0 kr
  Betaling av regninger, øvrige kunder pr. giro 3 kr
  Retur pga. manglende dekning 25 kr
  Stoppe betaling 4 kr
  Overførsel mellom egne konti 0 kr
  Utskrift siste bevegelser
  /denne mnd/ forrige mnd på fax
  10 kr
  Utskrift pr. post 12 kr
  Oblatkvittering 15 kr
 • Pr. girobetaling 2 kr
  Pr. girobetaling Honnørkonto-/Programkunder 0 kr
  Retur pga. manglende dekning 25 kr
  Stoppe betaling 4 kr
 • Pr. giro 12 kr *
  Honnørkonto pr. giro 6 kr *
  Kvitteringsliste 15 kr
  Oblatkvittering 15 kr
  Når mottakerkonto mangler, tillegg pr. giro 120 kr
  Retur fra Nets pga. feil/mangler 120 kr
  *Porto kommer i tillegg pr konvolutt  
 • Belastet konto 2470 75 kr
  Belastet Honnørkonto 2470 50 kr
  Når mottakerkonto mangler, tillegg pr. giro 120 kr
  Forsendelse av girokvitteringer 15 kr
  Retur fra Nets pga. feil/mangler 110 kr 
  Giroutbetaling inn på konto 2470 0 kr
 • Overføring innen samme hustand u/melding 0 kr
  Øvrige oppdrag uten melding 10 kr
  Øvrige oppdrag med melding 15 kr
  Belastet Honnørkonto 0 kr
  Kvittering til mottaker 20 kr
  Manglende dekning 15 kr
 • Ordinær overførsel via nettbank 60,00
  Ordinær overførsel utført manuelt i bank 250,00
  Hasteoverførsel via nettbank 450,00
  Hasteoverførsel utført manuelt i bank 450,00
  Kansellering av betalingsoppdrag 500,00
  Purring/reklamasjon/endring
  av betalingsoppdrag
  300,00
  Bekreftelse på faks eller epost 150,00
  Ved betaling av norske og
  utenlandske omkostninger.
  Mottaker banks omkostn. kommer i tillegg.
  190,00
  Tillegg for faste oppdrag pr. overførsel:  50,00
 • Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta

  80,00

  Inngående betaling fra utlandet i EUR: 

  20,00

 • Valuta i minibank 50 kr
  Valuta i minibank, andre bankers kunder 150 kr

   

 • Veksel per rull, kunder    3 kr
  Veksel per rull, ikke-kunder      10 kr
 • Belastet konto hos oss 60 kr
  Omslag til gavesjekk 20 kr

DIVERSE ANDRE TJENESTER

 • Størrelse 1 (kr 400 eks mva) 500 kr
  Størrelse 2 (kr 480 eks mva) 600 kr
  Størrelse 3 (kr 640 eks mva) 800 kr
  Størrelse 4 (kr 760 eks mva) 950 kr
     
  Skifte av lås 1500 kr
     
  (*) Prisen gjelder ved direktebelastning av konto hos oss.
  Ved fakturering med tilsendt faktura tilkommer et gebyr på kr 100,-. Mva. er inkludert.
 • Kontosutskrift/ årsoppgave/bilag pr. utskrift 100 kr
  Bilag annen kopiering for kunder, pr. kopi 10 kr
  Telefaks/epost pr. bekreftelse 100 kr