Prisliste

Prisliste for privatkunder i
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg

 Vi tar forbehold om feil i prislisten

KORT

 • Årspris  
  Student    kr. 0.
  Visa med legitimasjon kr. 325.
  Visa uten legitimasjon kr. 300.
  Uttak  
  SpareBank 1 minibank kr. 0.
  Øvrige norske minibanker kr. 7.
  Student      kr. 0.
  Minibank i utlandet kr. 30 kr + 0,5 % av beløp
  Student kr. 0.
  Manuelt uttak i bank kr. 60 kr + 0,5 % av beløp
  Valutapåslag i utlandet 1,75%
  Varekjøp  
  Student kr. 0.
  Xtrm, Privat Ekstra, LOfavør kr. 0.
  Honnør kr. 2.
  Ordinær kr. 2,50.
  Annet  
  Erstatningskort kr. 100.
  Nødkort/nødkontanteri utlandet kr. 1 000.
  Behandling av reklamasjonssaker Visa fra kr.  1 200.
 • Årspris  
  Xtra 0 kr
  Student    0 kr
  Andre kunder, m/legitimasjon 275 kr
  Andre kunder, u/legitimasjon 250 kr
  Uttak  
  SpareBank 1 minibank 0 kr
  Øvrige norske minibanker 7 kr
  Student      0 kr
  Minibank i utlandet 30 kr + 0,5 % av beløp
  Student 0 kr
  Valutapåslag i utlandet 1,75%
  Varekjøp  
  Xtra, Student,Xtrm 0 kr
  Privat Ekstra, LOfavør 0 kr
  Honnør 2 kr
  Ordinær 2,50 kr
  Annet  
  Erstatningskort 100 kr
  Behandling av reklamasjonssaker Visa fra 1.200 kr
 • Årspris  
  Bankkort for barn 0 kr
  Xtra 0 kr
  Student    0 kr
  Andre kunder, m/legitimasjon 275 kr
  Andre kunder, u/legitimasjon 250 kr
  Uttak  
  SpareBank 1 minibank 0 kr
  Øvrige norske minibanker 7 kr
  Student      0 kr
  Minibank i utlandet 30 kr + 0,5 % av beløp
  Student 0 kr
  Valutapåslag i utlandet 1,75%
  Varekjøp  
  Bankkort for barn 0 kr
  Xtra, Student,Xtrm 0 kr
  Privat Ekstra, LOfavør 0 kr
  Honnør 2 kr
  Ordinær 2,50 kr
  Annet  
  Erstatningskort 100 kr
  Behandling av reklamasjonssaker Visa fra 1.200 kr
 • Årspris 0 kr
  Tilleggskort 0 kr
  Erstatningskort 0 kr
  Varekjøp 0 kr
  Fakturagebyr
  *forutsatt eFaktura. AvtaleGiro og papirfaktura medfører fakturagebyr på kr 35.
  0 kr*
  Kontantuttak i minibank 35 kr + 1 % av beløp
  Kontantuttak i minibank, utland 35 kr + 1 % av beløp
  Kontantuttak over kasse
  **Merk at bruk av kredittkort hos Posten regnes som kontantuttak i kasse
  75 kr + 1% av beløp**
  Kontantoverføring fra kredittkort til konto i nettbank 1 % av beløp, minimum 25 kr
  Valutapåslag 1,75%
  Nedbetaling 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr.
  Nominell rente p.a. 21,62%
  Effektiv rente p.a. 25,37%
  Purregebyr 67 kr
  Overtrekksgebyr 125 kr
 • Pr. kort 40 kr
  Gaveomslag 10 kr
  Varekjøp 0 kr
  Saldoforespørsel SMS 3 kr
  Erstatningskort, dersom defekt 0 kr
  Erstatningskort ved tap/tyveri 65 kr
  Overføring av restbeløp til nytt kort 65 kr
  Månedsavgift etter kortets utløp 50 kr
  Valutapåslag 2,00 %

INNSKUDD/SPARING

 • Ordinær 0,00 %
  Nettkonto 0,00 %
  LO favør 0,00 %
  Lommepengekonto 0,40 %
  Xtra 0,40 %
  Xtrm 0,40 %
  Student 0,00 %
  Privat Ekstra 0,00 %
  Privat Ekstra regningskonto 0,00 %
  Privat Ekstra Senior, saldo under 100.000 (utgående produkt) 0,20 %
  Privat Ekstra Senior, saldo over 100.000 (fra 1. krone) (utgående produkt) 0,70 %
 • Saldo fra 0 til 24.999 0,00 %
  Saldo fra 25.000 til 99.999 0,05 %
  Saldo over 100.000 0,20 %
 • 2 gebyrfrie uttak pr kalenderår, ut over dette beregnes et gebyr på 1 %av uttatt beløp. Siste års renter kan heves gebyrfritt. 1,10%
 • 8 gebyrfrie uttak pr kalenderår, ut over dette beregnes et
  gebyr på 1 % av uttatt beløp. Siste års renter kan heves
  gebyrfritt.

  0,70  %

 • Ordinær BSU/ BSU+ 3,35%
  LO favør BSU 3,60%
  BSU 34+ 0,70%
  Maksimumsinnskudd kr 25.000 pr. år. 
  Totalt tillatt innestående er kr 300.000 i tillegg til renter. Det årlige sparebeløpet gir rett til 20 % skattefradrag, begrenset til kr 5.000 pr. år pr. person. Uttak, se egne regler.
 • Saldo fra 0 til 49.999 0,20 %
  Saldo fra 50.000 til 99.999 0,30 %
  Saldo fra 100.000 til 499.999 0,40 %
  Saldo over 500.000 0,70 %
  Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense. 20 gebyrfrie uttak pr. kalenderår, ut over dette beregnes et gebyr på 1 % av uttatt beløp. Siste års rente kan heves gebyrfritt.
 • Alder fra 0 - 67 år. 1,70%
  Innskudd hitil i år kan disponeres fritt. Maks mnd. sparebeløp kr. 10.000,- pr mnd. Ingen uttaksgebyr, men uttak større enn innskudd hittil i år vil medføre at det ikke kan spares mer på konto. Kun for fast månedlig spareavtale.
 • Åpning av konto i skranke

  1000,00

  Åpning av konto i nettbank

  500,00

  * Rente Se Verdikonto

 • Saldo fra 0 til 99.999 0,35 %
     
  Bedre rente jo mer du sparer: 0-99.999 kr: 0,35%, 100.000-999.999 kr: 0,70%, over 1000.000 kr: 0,85 %
  e-KAPITALKONTO: (Fra 1. krone)Kontoen må opprettes og betjenes i nettbanken. Det kan ikke knyttes faste oppdrag til kontoen. Kontoen kan ikke disponeres med kort.
 • Saldo fra 0 til 499.999

  0,35 %

  Saldo fra 500.000 til 999.999

  0,70 %

  Saldo over 1 000.000

  0,85 %

  For kunder over 62 år. Maks. 2 uttak pr. kalenderår, ved uttak
  ut over dette beregnes et gebyr på 2 % av uttatt beløp.
  Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt
  beløpsgrense.

 • Se produkt Fastrente

 • Saldo fra 0 til 99.999 Ingen rente
  Saldo fra 100.000 til 499.999 NIBOR minus 0,50 %-poeng
  Saldo fra 500.000 til 999.999 NIBOR minus 0,10 %-poeng
  Saldo fra 1 000.000 til 2 999.999 NIBOR pluss 0,10 %-poeng
  Saldo over 3 000.000 NIBOR pluss 0,20 %-poeng
  Rentene gjelder fra 1. krone ved passering av terskel. Grunnlaget for beregning av renten for kommende måned settes til gjennomsnitt av 3. måneders NIBORrente, notert den 5. 10. 15. 20. og 25. i inneværende måned.
  Det er ingen oppsigelsestid på innskuddet og det gis anledning til 5 uttak pr. kalenderår i tillegg til fjorårets renter. Ved uttak utover de 5 frie påløper omkostninger på 1 % av uttatt beløp.
  Renten kapitaliseres årlig.
  Det beregnes ikke renter dersom innskuddet kommer under kr 100.000. Det sendes årlig utskrift til kontoeier dersom annet ikke avtales.
 • For innskudd over 2.000.000 kr
  2.000.000 - 7.500.000 0,90 %
  over 7.500.000 ( fra første krone) 1,00%
  • Innskudd over 20 mill. avtales individuelt.
  • Uttak må varsles minst 31 dager i forkant.
  • Uttak som ikke er varslet minst 31 dager i forkant av uttak, belastes med 5% uttaksgebyr.
 • Avslutning av konto med overførsel til annen bank

  100.

 • Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes p.t. med 18,00 %
  Innskudd renteberegnes fra påfølgende virkedag.
  Uttak og belastninger beregnes samme dag.
  365 rentedager pr. år.

LÅN

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum Fra 2,30%(nom) 2,37%(eff)
  Tilbudet gis til unge under 34 år. Dersom det kan stilles tilleggssikkerhet er det mulig å låne inntil 100 % av kjøpesum. Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse. Samlet etableringsgebyr fra kr. 2 500. Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • Lån inntil 60% av kjøpesum Fra 2,40% (nom) 2,48% (eff)
  Boliglån med belåningsgrad innenfor 60 %. Forutsetter å kvalifisere for konvertering til SpareBank 1 Boligkreditt. Ordinær kredittvurdering legges til grunn. Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • Lån inntil 85 % av kjøpesum Fra 2,10 % (nom) 2,17 % (eff)
  Fra kr. 1 250 i samlet etableringsgebyr.Tilbudet gis til LO-organiserte under 34 år. Det kan lånes inntil 85 % av kjøpesum eller verdi på egen bolig. Ordinær kredittvurdering legges tl grunn. Dersom det kan stilles tilleggssikkerhet er det mulig å låne inntil 100 % av kjøpesum. Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse. Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • Lån inntil 85% av kjøpesummen Fra  2,60% (nom) 2,68% (eff)
  Tilbudet gis til LO-organiserte. Det kan lånes inntil 85 % av kjøpesum eller verdi på egen bolig. Ordinær kredittvurdering legges til grunn. Dersom det kan stilles tilleggssikkerhet er det mulig å låne inntil 100 % av kjøpesum. Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse.  Se eksempel på beregning av effektiv rente under. 
 • Prisen gjelder inntil 75% av kjøpesum. Lån utover 75%, men innenfor 85% etableres som hovedregel som eget topplån med noe høyere rente
  Fra 2.000.000  2,60 % (nom) 2,68% (eff)
  Inntil  2.000.000  kroner 2,85 % (nom) 2,94% (eff)
  Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse.  Se eksempel på beregning av effektiv rente under. 
 • Lån inntil 70 % av kjøpesum  
  Over 2.000.000 kroner Fra 2,60% (nom) 2,68% (eff)
  Under 2.000.000 kroner Fra 2,85 % (nom) 2,83% (eff)
  Endelige rentebetingelser er avhengig av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse.  Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • Innenfor 75 % av boligens verdi, 3 års bindingstid Kontakt banken for tilbud
  Innenfor 75 % av boligens verdi, 5 års bindingstid Kontakt banken for tilbud
  Innenfor 75 % av boligens verdi, 10 års bindingstid Kontakt banken for tilbud
  Gjelder fastrentelån for privatpersoner, minimum kr. 500 000. 
 • Byggelån Fra 6,25% (nom) 8,47% (eff)
  Provisjon 0,33% per kvartal
  Forutsetter konverteringstilsagn fra vår bank eller annen finansinstitusjon. Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse. Se eksempel på beregning av effektiv rente under.
 • Billån med løpetid inntil 10 år Fra 4,45% (nom) 5,57% (eff)
  Kaskofritt billån med løpetid inntil 5 år  
  LOfavør billån med løpetid inntil 10 år Fra 4,45% (nom) 5,44 (eff)
  LOfavør kaskofritt billån med løpetid inntil 5 år
  Endelige rentebetingelser er avhengige av kundeforhold, økonomisk betjeningsevne, sikkerhet og lånets størrelse. Se eksempel på beregning av effektiv rente under. Etableringsgebyr billån kr. 2 450. Etableringsgebyr kaskofritt billån kr. 1 700. Etableringsgebyr LOfavør billån og kaskofritt billån kr. 1 600. Termingebyr alle billån fra kr. 60. Tinglysningsgebyr alle billån kr. 1 473.
 • Båt under 7 meter:  
  Egenkapital 35% eller mer            Nom. 5,05% Eff. 5,90%
  Egenkapital under 35%                  Nom. 6,05% Eff 6,96%
     
  Båt 7 meter eller mer                      
  Egenkapital 35% eller mer            Nom. 4,35% Eff. 4,70%
  Egenkapital under 35%                  Nom. 5,05% Eff 5,44%
 • Forbrukslån Fra 16,50% (nom) 18,70% (eff)
 • Lønnskontokreditt Fra 15,00% (nom)  21,55 (eff)
     
 • Lån Fra kr.  1 250.
  Byggelån Fra kr. 3 750.
  Forbrukslån Fra kr. 1 250.
  Kontokreditt kr. 500.
  Finansieringsbevis (etableres det lån refunderes beløpet som fratrekk i etableringskostnadene) kr. 500.
  Endring av lånebetingelser før forfall kr. 500.
  Endring av lånebetingelser etter forfall kr. 1 000.
 • Med tilsendt giro, per mnd kr. 95.
  Med kvittering, per mnd kr. 75.
  Uten kvittering, per mnd kr. 50.
  Flexilån, per mnd kr. 75.
  Byggelån 0,33 % per kvartal begrenes av innvilget låneramme - belastes byggelånet
 • Påminnelse (1. gangs purring) kr. 67.
  Betalingsoppfordring (2. gangs purring) kr. 192.
  Forsinkelsesrente Følger statens satser
 • Prioritetsvikelse, per panteobligasjon kr. 750.
  Pantefrafall, per panteobligasjon kr. 750.
  Endring i etablert sikkerhet kr. 750.
  Etablering av sikkerhet (utover første sikkerhetsobjekt) kr. 500.
  Debitorskifte kr. 750.
 • Tinglysning av pantedokument i fast eiendom kr. 525.
  Tinglysning av pantedokument i borettslag kr. 430.
  Tinglysning av pantedokument i løsøre (salgspant) kr. 1 473.
 • Restgjeldsoppgave kr. 250.
  Kopi av lånedokumenter per sak kr. 250.
  Sikkerhetsstillelse for lån, depotomkostninger: Fast eiendom, adkomstdokumenter, kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer kr. 1 250.
 • Eksempler på beregning av effektive renter:
   
  Boliglån for Unge (BLU)
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som p.t utgjør kr 0, samt termingebyr kr. 50.
   
  Boliglån 60 % 
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 60 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger kr 2 500, samt termingebyr kr. 50.
   
  LOfavør Boliglån UNG
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som p.t utgjør kr 0, samt termingebyr kr. 50.
   
  LOfavør Boliglån
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger kr 500, samt termingebyr kr. 50.
   
  Boliglån 85 %
  Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill, 1,5 mill og kr 800.000. Inntil 85 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger kr. 2 500, samt termingebyr kr. 50.
   
  Flexilån
  Beregningen av effektiv rente er basert på 80 % utnyttelse av lånerammen. Inntil 70 % av verdigrunnlaget. Lånebeløp på 2,0 mill og 1,5 mill. Inkludert etableringsomkostninger på kr. 2 500 samt termingebyr på kr. 75,-.
   
  Byggelån
  Lånebeløp kr. 2.000.000, innenfor 70% av verdigrunnlag og 75 % utnyttelse av byggelånsrammen. Etableringsomkostninger kr. 5.000. Kvartalsvis provisjon 0,33%.
   
  Billån
  Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 300 000. Inkludert termingebyr kr 60 og etableringsomkostninger kr. 2 200 og tinglysningsgebyr kr. 1 473.
   
  Båtlån
  Båt under 7 meter: Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp kr. 300.000. Etableringsgebyr kr. 2500 og terminbeløp kr. 50. 
  Båt over 7 meter: Annuitetslån med 10 års løpetid. Lånebeløp kr. 600 000. Etableringsgebyr kr. 2500 og terminbeløp kr. 50.
   
  Forbrukslån
  Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 150 000. Inkludert termingebyr kr. 30 og etableringsomkostninger fra kr .1 250.
   
  Kontokreditt
  Kredittramme på kr 25.000. Utnyttelse 80 % Kontokredittprovisjon på 0,5 % pr. kvartal og etableringsomkostninger kr. 500.

VPS-TJENESTER

 • Opprettelse av VPS-konto

  0,00

  Kontohold

  0,00

  Beholdningsoppgave utenom årsoppgaven

  0,00

 • Kurtasje standard (per transaksjon) 0,05 % min. 95 kr
  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.
  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat) 0 kr
  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat) 135 kr
  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (proff) 370 kr
  Market monitor med ordredybde (privat) 210 kr
  Market monitor med ordredybde (proff) 320 kr
  Market Monitor + Pocket Trader u/dybde 545 kr
  For å bestille tilleggstjenester, gå inn i nettbanken under "Sparing" og "Bestille aksjetjeneste".

   

 • Renter beregnes av det til enhver tid innestående beløp for alle kontotyper.

  GODSKRIVING AV KONTO: Ved innskudd i kontanter renteberegnes beløpet fra og med innskuddsdato. Ved annen godskriving av konto blir beløpet renteberegnet fra og med oppgjørsdagen. 

  BELASTNING AV KONTO: Ved uttak i kontanter renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag renteberegnes beløpet til og med siste virkedag før uttaket.

  Ved annen belastning av konto renteberegnes beløpet til og med kalenderdagen før oppgjørsdagen.

  Merk: Med oppgjørsdag menes den kalenderdagen godskriving eller belastning av konti kan inngå i oppgjøret mellom banken/institusjonen og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp bankene/ institusjonene imellom. Ved overføring mellom konti i samme bank menes med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontoen(e) skjer.

BETALING

 • Arkivsøk 0 kr
  Pr. giro 3 kr
  Pr. giro ved belastning av brukskonto Programkunder 0 kr
  Igangsette stoppet betaling 5 kr
  Oblatkvittering 15 kr
  BankAxess, pr. transaksjoner 2,50 kr
  Straksbetaling inntil 5000 kroner 10 kr
  Straksbertaling over 5000 kroner 100 kr
  Engangskode på mobil 0 kr
  Kodebrikke (første gratis) 150 kr
  Bestille BankID på mobil* 0 kr
  *Pris på bruk se din priser fra din mobiloperatør
 • Pr. tjeneste

  3,-

  Pr. tjeneste Programkunder

  1,-

  Pr. varsel

  4,-

  Pr. varsel Programkunder

  2,-

  SMS eFaktura Xtra,Xtrm,Privat Ekstra, LO favør

  2,-

  SMS eFaktura - ordinære konti

  4,-

 • Saldoforespørsel 0 kr
  Betaling av regninger Programkunder pr. giro 0 kr
  Betaling av regninger, øvrige kunder pr. giro 3 kr
  Retur pga. manglende dekning 10 kr
  Stoppe betaling 0 kr
  Overførsel mellom egne konti 0 kr
  Utskrift siste bevegelser/denne mnd/ forrige mnd på fax 10 kr
  Utskrift pr. post 12 kr
  Oblatkvittering 12 kr
 • Pr. girobetaling 2 kr
  Pr. girobetaling Honnørkonto-/Programkunder 0 kr
  Retur pga. manglende dekning 10 kr
  Stoppe betaling 0 kr
  Igangsette stoppet betaling 5 kr
 • Pr. giro 12 kr *
  Honnørkonto pr. giro 6 kr *
  Kvitteringsliste 12 kr
  Oblatkvittering 15 kr
  Når mottakerkonto mangler, tillegg pr. giro 120 kr
  Retur fra Nets pga. feil/mangler 110 kr
  *Porto kommer i tillegg pr konvolutt  
 • Belastet konto 2470 75 kr
  Belastet Honnørkonto 2470 50 kr
  Når mottakerkonto mangler, tillegg pr. giro 120 kr
  Forsendelse av girokvitteringer 15 kr
  Retur fra Nets pga. feil/mangler 110 kr 
  Giroutbetaling inn på konto 2470 0 kr
 • Overføring innen samme hustand u/melding 0 kr
  Øvrige oppdrag uten melding 12 kr
  Øvrige oppdrag med melding 20 kr
  Belastet Honnørkonto 0 kr
  Kvittering til mottaker 10 kr
  Manglende dekning 15 kr
 • Ordinær overførsel via nettbank 60,00
  Ordinær overførsel utført manuelt i bank 250,00
  Hasteoverførsel via nettbank 395,00
  Hasteoverførsel utført manuelt i bank 450,00
  Kansellering av betalingsoppdrag 500,00
  Purring/reklamasjon/endring av betalingsoppdrag 200,00
  Bekreftelse på faks eller epost 100,00
  Ved betaling av norske og utenlandske omkostninger. Mottaker banks omkostn. kommer i tillegg. 100,00
 • Inngående betalinger fra utlandet, uansett valuta og beløp

  80,00

 • Valuta i minibank 50 kr
  Valuta i minibank, andre bankers kunder 150 kr
  Innløsning av ordinære sjekker i NOK trukket på norsk bank 200 kr + 0,50 %
 • Veksel per rull, kunder    4 kr
  Veksel per rull, ikke-kunder      12 kr
 • Belastet konto hos oss 60 kr
  Omslag til gavesjekk Inkludert

DIVERSE ANDRE TJENESTER

 • Liten 500 kr
  Mellomstor 563 kr
  Stor 688 kr
  Ekstra stor 875 kr
  Skifte av lås 1500 kr
  (*) Prisen gjelder ved direktebelastning av konto hos oss. Ved fakturering med tilsendt faktura tilkommer et gebyr på kr 100,-. Mva. er inkludert.
 • Kontosutskrift/ årsoppgave/bilag pr. utskrift 100 kr
  Bilag annen kopiering for kunder, pr. kopi 10 kr
  Telefaks/epost pr. bekreftelse 100 kr