Fastrenteinnskudd

Gjeldende tilbud 12 mnd. binding: 1,65 %

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode.

  • Du ønsker en trygg plassering av beløp fra 25.000,- til 15. 000.000,-
  • Du ønsker sikker avkastning på pengene dine – du vet på forhånd hva du vil oppnå i avkastning av plasseringen
  • Du ønsker å plassere et bestemt beløp for en periode for enten seks eller 12 måneder
  • Ønsker du tilbud over 15. millioner - Ta kontakt!

Fordeler med fastrenteinnskudd

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunktet avtalen blir inngått. Renter krediteres konto ved utløpsdato. Det er ikke anledning til å sette inn penger i avtaleperioden. Du kan heve penger i løpet av avtaleperioden, men da vil det påløpe et gebyr på 2 % av uttaksbeløpet.


Rente og vilkår

1,65 %
  • Minsteinnskudd er 100 000 kroner
  • maks. 15.000.000
  • 12 mnd. bindingstid
  • uttaksgebyr før forfall 2% med nedtrapping

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.