Bygg og anlegg

God orden på papirarbeidet er viktig for å lykkes. Vi hjelper deg å velge løsninger som gjør at du kan ha full fokus på driften, og samtidig ha orden på papirene.


Kjenner du deg igjen?

Det er utfordrende å holde like god orden på kontorarbeidet som på byggeplassen. Du kjenner deg kanskje igjen i noe av dette?

  • Du må legge ut for varer som du bruker i jobben - lenge før du får betalt fra kunden.
  • Inntjeningen og arbeidsmengden varierer med årstidene.
  • Det er vanskelig å finne tid til å fakturere.
  • Uansett hvor forsiktig du er eller hvor godt du planlegger, så skjer uhell fra tid til annen.
  • Det kan være krevende å få inn pengene, og være enige om leveranse i forhold til avtale.
  • Mye penger blir bundet opp i maskiner og utstyr.
  • Du er avhengig av at maskinene fungerer for å holde frister og sikre inntjening.

Med gode verktøy, produkter og samarbeidspartnere kan du få administrasjonen av bedriften til å gli litt lettere. Trenger du noen å sparre med er vi klare for en prat.


Ansvarsforsikring

Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring", og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre.