Industri og verksted

En levedyktig industri er viktig for å sikre sysselsetting og velferd i samfunnet. Økt verdiskaping er grunnlaget for et økonomisk sunt og bærekraftig velferdssamfunn.


Kjenner du deg igjen?

Selv om bransjen rommer alt fra store internasjonale konserner til selvdrevne enkelpersonsbedrifter, står vi overfor en rekke felles utfordringer. Et krevende marked har tvunget flere i bransjen til å justere kostnadene. Vi er et høykostnadsland og en tilnærming mot øvrige marked har vært nødvendig.  

Norge er rik på naturressurser, og det gir oss unike muligheter for lett tilgang på både energi og råvarer. Kronekursen påvirker også konkurransekraften i industrien og kan virke både forsterkende og dempende satt opp mot kostnadene for energi og råvarer.

Bransjen i Norge har et rykte på seg for høy kompetanse, ekspertise og innovativ bruk av nyeste teknologi. Høy kvalitet på sluttproduktet er derfor noe industri- og verkstedbransjen i Norge har vært kjent ved.
Og det er her vi sikrer vår konkurransedyktighet for fremtiden. 

Trenger du noen å sparre med, er vi klare for en prat.