IT og teknologi

IT- og teknologi er en bransje som stadig er i endring. Dette stiller store krav til bedriftene som raskt må kunne tilpasse seg markedet.


Hva kjennetegner bransjen?

Det er mange som starter opp nye bedrifter innen IT og teknologi, men derfra til faktisk å lykkes er ikke alltid enkelt. Når du driver i IT- og teknologibransjen vil mange bedrifter gå gjennom ulike faser, fra produktutvikling til oppstart til vekst. Behovene for bank- og forsikringstjenester vil variere avhengig av hvilken fase bedriften din befinner seg i.


Hva definerer et teknologiselskap?

Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktiviteter er basert på ny eller eksisterende teknologi. En vesentlig del - mer enn 50 prosent - av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap.


Er selskapet i en oppstartsfase med få salg?

Noe av det som kjennetegner oppstartsfasen er at den tar lenger tid enn beregnet. Det er ikke gjort i en håndvending å starte en IT- eller teknologibedrift, og da kan du oppleve utfordringer rundt finansiering av prosjektet ditt.

Sjekk om bedriften din kan få tilskudd

Det er i hovedsak to steder du kan søke om tilskudd.
- Skattefunn gir fradrag for kostnader til forskning og utvikling.
Innovasjon Norge gir støtte gjennom de to ordningene IFU (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) og OFU (Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter).

Hva gjør du mens du venter på tilskudd?

Hvis du får støtte, tar det tid fra tildelingen skjer til du får utbetalingen på konto. I denne perioden vil bedriften ha behov for mellomfinansiering. Det kan vi i banken hjelpe deg med.


Hva trenger bedriften i en oppstartsfase?

Har selskapet ansatte?

Alle bedrifter må spare til pensjon for sine ansatte. I tillegg må du ha yrkesskadeforsikring hvis noen blir syke eller skader seg på jobben. 

Har selskapet eiendeler?

Da vil dere ha behov for eiendelsforsikring. Bedriften bør også tegne en ansvarsforsikring. Hvis bedriften din må betale store summer for skade som har skjedd på en person eller ting, vil en slik forsikring dekke det økonomiske tapet og sikre at bedriften kan leve videre. 

Inn- og utbetalinger

Etter hvert som driften kommer i gang vil dere trenge ulike tjenester innen betalingsområdet:


Er selskapet kommet i en vekstfase med gjentagende salg?

I overgangen til en vekstfase oppstår det nye utfordringer. Da trenger bedriften din driftsfinansiering, dere bør sannsynligvis ha noen flere forsikringer, og dere vil ha behov for å få på plass effektive betalingsløsninger.


Starte handel med utlandet?

Tenker du å ta steget fra et marked du kjenner til 19 millioner skandinaver eller 500 millioner EU-borgere? Da er det nødvendig med god planlegging.