Landbruk

Landbruket skaper store verdier og mange arbeidsplasser, som har stor betydning for bosetting i landet vårt. 


Kjenner du deg igjen?

 • Sesongbasert
 • Ytre rammebetingelser - vær/klima etc.
 • Spesialisert
 • Hovednæring og tilleggsnæringer
 • Heltidsbonde vs deltidsbonde
 • Eier og driver kan være to ulike parter
 • Rekrutteringsproblemer
 • Familiedrift - eierskifte
 • Personavhengig - krever mye drift og egeninnsats

Vi kjenner landbruket
De senere årene ser vi en sterk strukturutvikling, hvor den enkelte driver gjerne har ansvaret for flere eiendommer. Større og mer kompliserte driftstrukturer setter også større krav til oss. Vi har landbruksrådgivere med god fagkompetanse og kunnskap om det lokale landbruk.

Beskriv kompetanse på landbruk hos SB1

- Vi har landbruksrådgivere med god fagkompetanse og kunnskap om det lokale landbruk.

- Sammenfallende økonomi. Privat og bedrift går over i hverandre.

- Vi hjelper deg med...

Alt på ett sted

SpareBank 1 er en totalleverandør av finansielle tjenester til landbruket.

 • Vi kan tilby gode bank- og forsikringsprodukter spesialtilpasset  landbruket. 
 • Hos oss får du god oversikt og kontroll på både privat- og landbruksøkonomien med alt på ett sted. 
 • Vi er opptatt av å gi deg god rådgivning. 
 • I tillegg tilbyr vi deg å delta på arrangementer for å bygge fagkunnskap og nettverk.

Våre datterselskaper

Vi har flere datterselskap som kompletterer det produktspekteret vi tilbyr våre landbrukskunder.

 • [Finansieringsselskap] tilbyr leasing av kjøretøy og maskiner
 • [Regnskapshus] er en totalleverandør av regnskapstjenester
 • [Megler] kan bidra ved kjøp og salg av landbrukseiendom

Finansiering investering og leasing

Høye investeringer (driftskreditt for landbruket, lån vs leasing) maskiner, bygginvestering og kostnader, budsjett, kalkulatorer (lån og leasing - hva har vi?)

Har du og naboen tenkt å investere i utstyr sammen? Samdrift går ned, men fellesinvesteringer går opp (maskiner og utstyr)

Jeg vil: Finansiere maskiner og utstyr

Aksjonspunkt: Samtale/kontakt rådgiver


Forsikringer og skadeforebygging - nye investeringer og vedlikehold.

Relevante landbruksforsikringer

Relevant tema: Ansette medarbeidere

Relevant tema: Landbruksforsikring   


Garantier - løyvegaranti og betalingsgarantier

Kort intro om hva, 

Lenke opp: produkt garantier


Skal vi ha noe info om:

Eierskifte?

Lover og forsrikrifter?? Må gjøres relevant til bank. Kan ikke være avhengig av kontinuerlig oppdatering og endringer.

Skjemaer? 
Pantefrafall/prioritetsvikelse - https://www.landkredittbank.no/lan/landbruk/pantefrafall-og-prioritetsvikelse/
 


Faktabokser med linker og/eller tips -  Inspirasjon og eksterne ressurser

 • Tilskudd og landbruksoppgjøret - bransjemessige rammebetingelser 
 • Lenke til: Landbruksdirektoratet
 • Støtteordninger fra innovasjon norge.
 • bondelaget (regnskap og juridisk)
 • Fylkeskommune - hva er relevant?
 • http://www.skog.no/
 • Kan vi løfte noen lokale lenker? 

Relevante produkter

 • Bli kunde
 • Regnskapstjenester
 • Nettbank privat/mobilbank privat
 • PM produkter - kontoer