Prisliste bedrift

Dette er prislisten for bedriftskunder i SpareBank 1 Østlandet.

 SpareBank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark er slått sammen fra 1. april 2017. Produkter og priser samordnes og din bedrifts betingelser kan derfor avvike fra prislisten.

BETALING

 • Funksjonalitet:

  Nettbankløsning inkl. én bruker (administrator), med mulighet for å tilknytte flere brukere

  Alle versjoner

  Kontoinformasjon, innen-/utenlands betaling, lønnsliste, rapporter, likviditetsoversikt/-historikk og postkasse/arkiv

  Alle versjoner

  Fakturatjenesten send eFaktura bedrift fra nettbanken

  Alle versjoner

  Ladetjeneste for ladbare (prepaid) kort

  Alle versjoner

  Filoverføring via nettbanken eller regnskapssystem - remittering, OCR, avtalegiro, samt bankavstemming

  Filoverføring

  Priselementer:

  Etablering nettbank bedrift

  0,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - Basis og filoverføring via regnskapssystem

  100,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - filoverføring via nettbank bedrift

  300,-

  Betalinger i nettbanken:

  Betaling med KID, pr. stk.

  1,50

  Betaling med melding, pr. stk.

  5,-

  Betaling med strukturert informasjon, pr. stk.

  2,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer, pr. stk.

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr. stk.

  2,-

  Filoverføring via regnskapssystem
  pr. fil
  pr. kilobyte


  0,60
  0,25

  Øvrige priselementer, evt tillegg:

  Utbetaling til mottaker uten konto i nettbank bedrift, pr. stk.

  100,-

  Bankmeldinger tilsendt i posten, pr. stk.

  15,-

  Flere enn én bruker, månedspris pr. ekstra bruker

  40,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler, etableringspris pr. selskap

  0,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler, månedspris pr. selskap

  50,-

 • Etablering

  1.000,-

  Abonnement, pr måned

  100,-

  Betaling av omregistrering

  7,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  100,-

  Betaling med KID

  2,-

  Betaling med underspesifikasjon 

  3,-

  Betaling med melding

  5,-

  Betaling uten melding

  3,-

  Lønnsoverførsel

  2,50

  Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

  100,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  OCR giro-transaksjon og OCR informasjon fra kortterminal 

  1,50

  OCR giro med feil KID

  1,50

  OCR giro – antall underspesifikasjon med strukturert info eller kreditnota 

  1,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Transaksjoner med KID

  2,-

  Transaksjoner uten KID

  3,-

  Underspesifikasjon med feil KID, med KID kreditnota eller strukturell info

  2,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pris pr mottatt innbetaling ved varsling fra mottaker

  1,50

  Pris pr mottatt innbetaling ved varsling fra bank

  4,-

  OCR i avtalegiro

  1,50

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Autogiro uten melding 

  3,-

  Autogiro med melding 

  7,-

  Autogiro med engangsfullmakt

  8,-

 • Behandling av oppdrag avvist pga feil

  700,-

  Filforsendelse til/fra Nets

  2,50

  Listemateriell fra Nets:

  • Kvitteringslister        
  • Feillister        
  • Fullmakter        
  • Avviste transer        
  • Korreksjon/sletting venteregister
  • Oppdrag under slettet avtale

  7,-

 • Nettbank/mobilbank betaling med KID *

  1,50

  Nettbank/mobilbank betaling med melding *

  5,-

  Avtalegiro *

  1,50

  Avtalegiro og autogiro, retur pga av manglende dekning

  20,-

  Telefonbank betaling med KID

  2,-

  Telefonbank betaling med melding

  5,-

  Autogiro

  2,-

  * Disse tjenestene er priset til kr 0,- for landbrukskonto

 • Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  65,-

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  75,-

  Kontant betalt giro

  150,-

  Giro uten mottakers kontonummer

  150,-

  Tillegg ved avvisning på grunn av feil utfylling eller manglende dekning på konto

  107,70

  Tilbakeført anvisning

  75,-

 • eFaktura til forbruker (B2C)

  Standard: Standardisert løsning fakturahotell i Nets og oppstart annet fakturahotell
  Integrert: Bruk av integrasjonspartner (ikke standardisert løsning)

  Antall fakturaer  til forbruker per år:

  under 10.000

  Standard: 2.500,-
  Integrert: 5.000,-

  10.000 - 50.000

  Standard: 5.000,-
  Integrert: 10.000,-

  50.000 - 100.000

  Standard: 10.000,-
  Integrert: 20.000,-

  100.000 - 500.000

  Standard: 20.000,-
  Integrert: 35.000,-

  over 500.000

  Standard: 25.000,-
  Integrert: 50.000,-

  Fakturamal ved BBS fakturahotell 

  standard mal: 2.000,-
  andre formater: 6.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Bruk - eFaktura betalingskrav

  4,-

  Bruk - tillegg for Nets fakturahotell (med bankenes fakturahotell)

  1,-

  Hente filer inn eller sende filer ut

  2,50

  eFaktura mellom bedrifter (B2B)

  Lag og send enkeltfaktura (fakturautsteder) inkludert i nettbank bedrift:

  Etableringspris

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura utsendelse som eFaktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)
  For fakturaer sendt pr post kommer porto og print i tillegg

  7,50

  Klikk og betal (fakturamottaker) inkludert i nettbank bedrift:

  Etablering

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)

  4,-

  Fakturautsteder på fil:

  Etableringspris

  2.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pr faktura

  3,-

  Fakturamottaker på fil:

  Etableringspris

  2.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pr faktura

  3,-

  Felles: 

  Distribusjon av vedlegg

  0,50

 • Oppgjørsbehandling - mva-fritt

  Etablering av brukersted

  500,-

  Abonnement, pr brukersted pr måned 

  150,-

  Pris pr transaksjon

  0,22

  BankAxept vareretur, pr brukersted pr måned

  75,-

  Tvangsavstemming brukersted 

  300,-

  Øvrige priser faktureres av Nets

 • Pris pr pose, egne kunder

  40,-

  Pris pr pose, andre bankers kunder

  75,-

  Tillegg for mynt i posen

  12 % av myntbeløp

  Kunder med behov for å levere stor mengde mynt 

  Etter avtale

  Totalkunde i annen bank (ikke SpareBank 1), tillegg pr pose
  Gjelder kunder som har konto hos oss, men forretningsoppgjør til konto i annen bank

  75,-

  Tillegg ved feil/mangler på innlevert oppgjør

  50,-

  Kvittering sendt pr e-post

  0,-

  Kvittering sendt pr fil (cremul-fil)

  3,-

  Veksle inn utenlandske sedler, pr oppgjør

  20,-

  Retur av sjekker/Visa mv. med mangelfull utfylling/kvittering

  30,-

  Ekstrakopier, pr oppgjør

  60,-

  Forretningsoppgjør levert i innskuddsautomat

  60,-

  Pr telling hvor oppgjør overføres annen bank etter avtalt frekvens

  150,-

  Telling av mynt, egne kunder

  1,5 % av opptalt beløp,
  min. 30,-

  Telling skillemynt, andre bankers kunder

  1,5 % av opptalt beløp,
  min. 200,-

KORT

 • Årsavgift med firmaansvar

  250,-

  Årsavgift med privat ansvar

  495,-

 • Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Overføring fra kredittkort til konto

  35,- + 1 % av betalt beløp

  Uttak i minibank i Norge

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i skranke

  75,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  0,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Overtrekk på kortet

  125,-

  Papirfaktura

  35,-

  Minimum å betale

  2,5 %, minimum 250,-

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

 • Årspris pr kort

  275,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  1,50

  Uttak av norske kroner i våre eller SpareBank 1 minibanker

  0,-

  Uttak av valuta i våre minibanker

  50,-

  Uttak av norske kroner i andre minibanker i Norge

  7,-

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet

  2,00 %

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - nødkontanter

  500,-

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - erstatningskort

  800,-

 • Fra 1. juli 2017 tilbyr vi ikke lenger Visa gavekort. Alle som allerede har et gavekort fra oss kan bruke det som før. 

  Pris pr varekjøp

  0,-

  SMS saldoforepørsel

  3,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Erstatningskort hvis kortet er defekt

  0,-

  Månedspris etter kortets utløpsdato

  50,-

FINANSIERING

 • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift. 

  Vi vil på bakgrunn av rentenivået og tilbudt sikkerhet fastsette renter, andre omkostninger og vilkår.

KONTO/SPARING

 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

  Kontoen kan kun benyttes til avsetning av skattetrekksmidler for bedriftens ansatte.

 • Rente p.a.

  0,55 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • For beløp kr 0 - 999.999

  0,55 %

  For beløp kr 1.000.000 og over

  0,65 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

  Pris for etablering er kr 1.000

 • For beløp kr 0 - 999.999. 

  0,55 %

  For beløp kr 1.000.000 og over

  0,65 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 1 % i gebyr av uttatt beløp. Fri disponering av fjorårets rente.

 • Rente ved 6 måneders bindingstid

  1,30 %

  Rente ved 12 måneders bindingstid

  1,70 %

  Minimumsinnskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 5 millioner kroner. Ett innskudd pr konto.

 • Rente

  1 % eller Nibor-basert

  Minimum innskudd 1 mill. kroner. Er innskuddet under 1 mill. blir renten som for sparekonto bedrift. 

  31. dagers bindingstid

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Overtrekksprovisjon brukskonto næringsliv og landbrukskonto

  3 %

  Purring

  kr 70

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak

  kr 75 pr konto

 • Ved aksjekapital under 100.000 kroner

  1.500,-

  Ved aksjekapital 100.000 kroner eller høyere

  3.000,-

  Ved kapitalutvidelse

  3.000,-

BETALING UTLAND

 • Importinkasso

  Inkassoprovisjon

  0,3 %
  min. 400,-, maks 2.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  Dokumentprovisjon beregnes for handels- og transportdokumenter i tillegg til inkassoprovisjon. Provisjonen beregnes av oppdragets opprinnelige beløp.

  Akseptprovisjon, for innhenting av aksept på veksel

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger etc.

  For oppdrag som krever ekstraordinært merarbeid beregnes forholdsvise tilleggsomkostninger.


  Eksportinkasso

  Inkassoprovisjon

  0,3 %

  min. 400,-, maks 2.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  Dokumentprovisjon beregnes for handels- og transportdokumenter i tillegg til inkassoprovisjon.

  Dokumentprovisjon beregnes enten dok. blir betalt, utlevert mot aksept, utlevert uten betaling eller blir returnert.  Provisjonen beregnes av oppdragets opprinnelige beløp.

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger etc.

  For oppdrag som krever ekstraordinært merarbeid beregnes forholdsvise tilleggsomkostninger.

 • Importremburs

  Åpningsprovisjon (åpningsprovisjon beregnes pr påbegynt 3 mnd. periode, min. kr 1.000)

  Individuell pris, min. 1.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,3 %, min. 1.000,-

  Akseptprovisjon

  Individuell pris

  Behandlingsprovisjon åpning

  1.000,-

  Endringsprovisjon

  1.000,-

  Draft (utkast til remburs)

  min. 2.000,-

  Fristillelse av vareparti

  1.500,-

  Kansellering

  1.000,-

  Utbetaling til 3. part

  750,-

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger, omkostninger annen bank etc. Ved akseptremburs belastes både dokument- og akseptprovisjon.


  Eksportremburs

  Advisprovisjon

  1.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,275 %, min. 1.000,-

  Bekreftelsesprovisjon

  Individuell pris

  Akseptprovisjon

  Individuell pris

  Endringsprovisjon

  1.000,-

  Kanselleringsprovisjon

  1.000,-

  Forhåndssjekk av dokumenter (pr presjekk)

  1.000,-

  Draft (utkast til remburs)

  min. 2.000,-

  Transport av eksportremburs

  0,5 %, min. 5.000,-

  Utbetaling etter negotiering (godkjenning av dokumenter i utlandet)

  750,-

  Utbetaling under tildeling til 3. part

  300-,

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger, omkostninger annen bank etc. Ved akseptremburs belastes både dokument- og akseptprovisjon