Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

BETALING

 • Autogiro pr trans

  3,-

  Etablering Avtalegiro 

  200,-

  Månedsavgift

  50,-

  Avgift filforsendelse til/fra BBS

  1,-

 • Etablering Avtalegiro 

  200,-

  Månedsavgift

  50,-

  Betalingskrav med varsel

  3,50

  Betalingskrav uten varsel

  1,50

  Sletting av innsendt oppdrag

  7,-

  Avgift filforsendelse til/fra BBS

  1,-

 • Abonnement per måned

  200,-

  Transaksjonspris

  3,-

 • Registrering brukersted

  500,-

  Brukerstedsabonnement per måned

  140,-

  Transaksjonsbehandling, per transaksjon

  0,10

 • Gebyr pr. giro.Porto per forsendelse kommer i tillegg

  10,-

  Kvitteringsliste BrevGiro

  8,-

  Oblat

  8,-

  Retur pga manglende dekning

  50,-

 • Igangsetting av avtale

  2.000,-

  Månedsavgift

  80,-

  Utbetalingsanvisning

  75,-

  Pris per transaksjon uten melding/med KID

  2,-

  Pris per transaksjon m/melding

  5,-

  Avgift filforsendelse til/fra BBS

  1,-

 • Fakturautsteder på fil

  Etableringspris

  5.000,-

  Månedsavgift

  50,-

  Per faktura

  3,-

  Fakturamottager på fil

  Etableringspris

  5.000,-

  Månedsavgift

  50,-

  Per faktura

  3,-

  Lag og send enkeltfaktura

  Lag og send - per utsendelse

  7,-

  Mottak - klikk og betal

  3,-

 • Etableringspris bankenes standardløsning

  5.000,-

  Standard faktura mal

  2.000,-

  Kundetilpasset faktura mal

  6.000,-

  Månedsavgift

  50,-

  Forsendelse og presentasjon pr. faktura 

  4,-

  Fakturahotell, lagring pr.faktura

  1,-

 • Igangsettelse av avtale

  800,-

  Månedsavgift

  50,-

  Pr. betaling u/melding, m/KID

  1,-

  Pr. betaling m/melding

  2,-

  Avgift filforsendelse til/fra BBS

  1,-

 • Abonnement ikke integrert per mnd

  60,-

 • Dokumentinkasso: Inkassoprovisjon: 0,30 % minimum kr. 400,- maksimum

  2.000,-

  Dokumentinkasso: Dokumentprovisjon: 0,15 % minimum kr. 200,- maksimum

  1.000,-

  Dokumentinkasso: Akseptprovisjon: 0,10 % minimum kr. 200,- maksimum

  1.000,-

  Dokumentinkasso: Endringsprovisjon

  200,-

  Dokumentinkasso: Returprovisjon

  300,-

  Dokumentinkasso: Utleveringsordre

  250,-

  Dokumentinkasso: Porto/swift

  150,-

  Dokumentinkasso: Purringer

  100,-

 • Etablering

  1.400,-

  Månedavgift totalt 

  495,-

  Per fakturaprint

  9,50

  Per ekstra ark fakturaprint

  1,-

  Per SMS eksl. mva

  0,56

  Betalingstransaksjoner ellers følger generelt banken sin prisliste

 • Månedsabonnement inkl. en bruker

  200,-

  Ekstra bruker per mnd

   

  50,-

  Overførsel mellom egne konti

  Gratis

  Lønnsoverførsler, bet. m/KID, bet. u/melding

  1,50

   

  Betaling med melding

  5,-

  Utbetalingsanvisning

  75,-

  Filoverførsel til/fra BBS (OCR AvtaleGiro/AutoGiro)

  1,-

  UTBETALING UTLAND:Se prisliste for Internasjonale betalingstjenester

 • Etablering OCR-avtale

  200,-

  Månedsavgift

  50,-

  Per innbetaling

  1,-

  Per filforsendelse

  1,-

  Per abonnementslister

  50,-

 • Bekreftelse til Brønnøysundregister vedr innbetalt aksjekapital under 100.000

  1.500,-

  Bekreftelse til Brønnøysundregister vedr innbetalt aksjekapital kr 100.000 eller høyere

  3.000,-

  Bekreftelse til Brønnøysundregister vedr Kapitalutvidelse

  3.000,-

KORT

 • Fakturagebyr

  0,-

  Kontantuttak i minibank
  Bruk hos posten regnes som kontantuttak

  5 % av uttak 

  Kontantuttak over skranke

  5 % av uttak

  Valutapåslag

  1,75 %

  Overtrekksgebyr

  125,-

  Purregebyr

  I henhold til statens satser

  Årspris

  495,-

  Betaling

  Rentefri betalingsutsettelse: inntil 45 dager
  Fakturaen betales i sin helhet innen forfall

  Dette produktet selges ikke etter 01.02.2016.

 • Årsgebyr Visa Classic, med legitimasjon

  300,-

  Årsgebyr Visa Classic, uten legitimasjon

  250,-

  Erstatning for mistet Visa Classic

  100,-

  Varekjøp i butikkterminal

  2,-

  Varekjøp VISA

  4,-

  Minibankuttak SpareBank1 bank 08 - 16

  0,-

  Minibankuttak SpareBank1 bank 16 - 08

  4,-

  Minibankuttak annen bank

  7,-

  Minibank/kontantuttak Visa   

  35,-

  Visa Classic er inkludert i PRO

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personligansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til  www.eurocard.no

Internasjonale betalingstjenester

 • Ordinære overføringer til utlandet (papirbaserte oppdrag)

  200,-

  Ordinære overføringer til utlandet levert i elektronisk kanal

  60,-

  Expressoverføringer til utlandet

  350,-

  Overførsel i NOK til konto i annen norsk bank via Swift

  75,-

  Expressoverførsel i NOK til konto i annen norsk bank via Swift - banken må varsles

  150,-

  Utstedelse av valutasjekk

   

  Alle sjekker til utlandet sendes rekommandert til oppdragsgivers adresse, eller hentes i et av bankens ekspedisjonssteder etter avtale

  200,-

  SEPA- og forordningsbetalinger levert i elektronisk kanal

  35,-

 • For beløp t.o.m. kr. 50,-

  0,-

  For beløp fra kr. 51,- t.o.m. kr. 200,-

  20,-

  For beløp fra kr. 201,-t.o.m kr 1.000,-

  50,-

  For beløp over kr. 1.001,-

  100,-

  Retur etter anmodning om kansellering

  300,-

 • Importremburser: Åpningsprovisjon: 0,30 % pr 3 mnd minimum

  750,-

  Importremburser: Akseptprovisjon: 0,30 %  pr 3 mnd minimum

  750,-

  Importremburser: Betalingsprovisjon 0,25 % minimum

  750,-

  Importremburser: Drafting Fee

  1.000,-

  Importremburser: Endringsprovisjon

  750,-

  Importremburser: Annulleringsprovisjon

  750,-

  Importremburser: Forhøyelsesprovisjon beregnes etter samme kriterier som åpningsprovisjon.

  Eksportremburser: Adviseringsprovisjon

  750,-

  Eksportremburser: Forhåndsadvis

  500,-

  Eksportremburser: Bekreftelsesprovisjon minimum 0,25 % pr. 3-mnd, minimum

  750,-

  Eksportremburser: Ved bekreftelser på risikomarkeder vil det beregnes høyere satser avhengig av risiko.

  Eksportremburser: Endringsprovisjon minimum

  750,-

  Eksportremburser: Dokumentprovisjon 0,275 %, minimum

  750,-

  Eksportremburser: Akseptprovisjon beregnes etter land og bankrisiko, minimum:

  750,-

  Eksportremburser: I tillegg kommer utgifter til telex, swift, telefax, porto samt evt. utgifter banken har ved merarbeid

  750,-

 • Gjelder kun sjekker i NOK trukket på norsk bank

  Max 50,-

  Kjøp valutasjekk for beløp opptil kr 200,-. 50 %

  100,-

  Kjøp valutasjekk for beløp f.o.m. kr 201,- t.o.m. kr 2.000,-

  100,-

  Kjøp valutasjekk for beløp over kr 2.001,-

  100,-

 • Kopi av debet/kreditoppgave

  60,-

  Tillegg for fast oppdrag

  50,-

  E-post-/Telefaksomkostninger

  150,-

   Kansellering av betalingsoppdrag.

   

  Kostnader i utenlandsk bank og evt. kursendringer kommer i tillegg

  300,-

  Reklamasjon på betalingsoppdrag - pr. reklamasjon

  300,-

  Tillegg for betalinger uten IBAN/BIC/Bank kode hvor det er påkrevet, samt endring/rettelse av feil i innlevert oppdrag før utsendelse

  80,-

  Tillegg for betalinger hvor oppdragsgiver skal betale kostnader i både avsender- og mottagerbank.

   

  (Evt merkostnader i utlandet kommer i tillegg)

  Min. 150,-

  Omkostninger for betalingsoppdrag som mangler dekning

  50,-

LÅN/KREDITT

 • Banken vil på bakgrunn av rentenivået og tilbudt sikkerhet fastsette renter, andre omkostninger og vilkår for lånet. 

 • Banken vil på bakgrunn av rentenivået og tilbudt sikkerhet fastsette renter, andre omkostninger og vilkår for lånet. 

 • Banken vil på bakgrunn av rentenivået og tilbudt sikkerhet fastsette renter, andre omkostninger og vilkår for lånet. 

 • Bankens innlånsrente med tillegg av vår margin. Marginen vurderes utifra sikkerhet.

  Pris
  Bankens innlånsrente med tillegg av vår margin. Marginen vurderes utifra sikkerhet
  Pris
  Bankens innlånsrente med tillegg av vår margin. Marginen vurderes utifra sikkerhet

SPARING/INNSKUDD

 • Sanntid for proff

  370,-

  Market Monitor for Proff

  545,-

  Market Monitor + Pocket Trader Proff

  737,-

  Pocket Trader Proff

  545,-

 • Åpningsgebyr

  1.500,-

 • Foliokonto og innestående på kassekredittkonto:

  Nominell rente ved beløp inntil kr. 1.000.000,-

  0,10 %

  Nominell rente fra kr. 1.000.000,- til kr 20.000.000,-

  0,75 %

  Nominell rente over kr 20.000.000

  0,50 %

 • Nominell rente ved beløp inntil kr 50.000

  0,10 % p.a.

  Nominell rente fra kr 50.000 til kr 500.000

  0,50 % p.a.

  Nominell rente fra kr 500.000 til kr 20.000.000

  0,75 % p.a.

  Nominell rente over kr 20.000.000

  0,50 % p.a

 • Nominell rente ved beløp inntil kr 400.000

  0,50  %

  Nominell rente fra kr 400.000 til kr 20.000.000

  1,15 %

  Nominell rente over kr 20.000.000

  1,00 %

  Kontoen har 31 dagers oppsigelse. 

 • Kontoen skal kun benyttes til betaling av skatt til myndighetene og er sperret for andre typer uttak

  0,1 % p.a.

 • Nominell rente ved beløp inntil kr 400.000 

  0,50 %

  Nominell rente fra kr 400.000 til kr 20.000.000

  0,90 %

  Nominell rente over kr 20.000.000 

  0,50 %