Kassekreditt

Kassekreditt er en kredittramme som er knyttet til bedriftens driftskonto. Den kan brukes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler som fordringer og varelager.

  • Med kassekreditt har bedriften et innvilget beløp tilgjengelig også i perioder hvor likviditeten er svak.
  • Kassekreditt egner seg både for små og store bedrifter.
  • Kassekreditt er en av de vanligste formene for kortsiktig finansiering.

Slik fungerer kassekreditt

Med kassekreditt kan bedriften overtrekke sin konto tilsvarende kredittens størrelse. Kassekreditten skal dekke likviditetsbehovet i de perioder innbetalingene er mindre enn utbetalingene.

Vi kan hjelpe bedriften din å finne en passende størrelse på kredittrammen. Både et for høyt og et for lavt kredittbeløp er ugunstig.

Det belastes rente for den delen av kreditten som benyttes. I tillegg belastes en provisjon av innvilget kredittgrense.


Uten kassekreditt

Eksempel: Bedriften har 100.000 kr tilgjengelig på driftskontoen og kjøper inn varer for 200.000 kr. Varene selges for 300.000 kr

Med kassekreditt

Eksempel: Bedriften har 100.000 kr tilgjengelig på driftskontoen og kjøper inn varer for 200.000 kr. Varene selges for 300.000 kr


Priser og vilkår

  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter til enhver tid.
  • I tillegg betaler du kvartalsvis provisjon av den kredittgrensen som er innvilget.
  • Renter og provisjon belastes automatisk fra kontoen.