Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring viser du at du bryr deg om dine ansatte. Forsikringen vil sikre familien økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

  • Familien får en engangsutbetaling ved død, uansett årsak.
  • Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.
  • Forsikringen gir en skattefordel for bedriften.

Fordeler for både ansatt og familie

Forsikringen utbetales ved død, og bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie. Hvis du ønsker å gi dine ansatte flere fordeler, kan bedriften kjøpe en eller flere av disse tilleggsforsikringene: 

  • Utbetaling til den ansatte hvis man blir arbeidsufør
  • Utbetaling til den ansatte hvis ektefelle eller samboer dør
  • Utbetaling til barn hvis den ansatte dør