Investor


SpareBank 1 Østlandet fra 1. april 2017

Den 1. april 2017 fusjonerte SpareBank 1 Oslo Akershus med Sparebanken Hedmark og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. Fram til oktober 2017 vil vi ha to nettsider. Informasjon som gjelder den fusjonerte banken blir fortløpende oppdatert på sparebanken-hedmark.no. 


SpareBank 1 Oslo Akershus - informasjon


Kontaktperson

Geir-Egil Bolstad
konserndirektør økonomi og finans (CFO)
+47 918 82 071