InvestorEt raskt overblikk

Børsmeldinger

Gå til oslobors.no

Newsweb

Fakta om banken

Bank 1 Oslo Akershus opererer under markedsnavnet SpareBank 1 Oslo Akershus. De viktigste kundegruppene for banken er personmarkedet, små og mellomstore bedrifter, samt organisasjonsmarkedet - primært fagbevegelsen. Les mer

Finanskalender

Foreløpig resultat 2015 
12. februar 2016

Endelig årsregnskap 2015
12. april 2016

Q1 Regnskap 
15. april 2016

Q2 Regnskap
12. august 2016

Q3 Regnskap
26. oktober 2016

Datoer for styremøter. Publisering av resultatene skjer normalt senest dagen etter.

 Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør (CFO) og Viseadministrerende direktør
+47 918 82 071
Torbjørn Vik
Administrerende direktør/CEO
+47 909 73 218
Thomas Borch Myhre
Finanssjef
+47 992 69 789