Investor


SpareBank 1 Østlandet fra 1. april 2017

Den 1. april 2017 fusjonerte SpareBank 1 Oslo Akershus med Sparebanken Hedmark og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. Fram til oktober 2017 vil vi ha to nettsider. Informasjon som gjelder den fusjonerte banken blir fortløpende oppdatert på sparebanken-hedmark.no. 


Et raskt overblikk (SpareBank 1 Oslo Akershus)

Børsmeldinger

Newsweb

Finanskalender

4. kvartal 2016
10. februar 2017

Endelig årsregnskap 2016
17. mars 2017

1. kvartal 2017
4. mai 2017

Datoer for styremøter. Publisering av resultatene skjer normalt senest dagen etter.

 


Kontaktperson

Geir-Egil Bolstad
konserndirektør økonomi og finans (CFO)
+47 918 82 071