InvestorEt raskt overblikk

Børsmeldinger

Gå til oslobors.no

Newsweb

Fakta om banken

Bank 1 Oslo Akershus opererer under markedsnavnet SpareBank 1 Oslo Akershus. De viktigste kundegruppene for banken er personmarkedet, små og mellomstore bedrifter, samt organisasjonsmarkedet - primært fagbevegelsen. Les mer

Finanskalender

4. kvartal 2016
10. februar 2017

Endelig årsregnskap 2016
17. mars 2017

1. kvartal 2017
27. april 2017

Datoer for styremøter. Publisering av resultatene skjer normalt senest dagen etter.

 Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør (CFO) og Viseadministrerende direktør
+47 918 82 071
Torbjørn Vik
Administrerende direktør/CEO
+47 909 73 218
Thomas Borch Myhre
Finanssjef
+47 992 69 789