Virksomhetsområde

Konsernregnskapet omfatter datterselskapet EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS og Invest 6, samt bankens eierandeler i SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Kredittkort AS.

Bank 1 Oslo Akershus AS og EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS har hovedkontor i Oslo.Konsernet har som mål å være en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Oslo og Akershus. Dette innbefatter foruten lån, innskudd og betalingsformidling, også de fleste spareprodukter, samt liv- og skadeforsikring. I tillegg driver konsernet eiendomsmegling.

Det samlede produkt- og tjenestespekteret leveres av banken, dens datterselskaper og av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen.

Konsernet har en multikanalstrategi for distribusjon av sine produkter og tjenester; personlig gjennom lokalbankene, gjennom et kundesenter på telefon og via internett og mobile løsninger.


Kontaktperson

Geir-Egil Bolstad
konserndirektør økonomi og finans (CFO)
+47 918 82 071