Jobb og karriere


 • Når søknadsfristen har gått ut vurderer vi alle søknader og inviterer noen kandidater til intervju. Vi kjører som regel to runder med intervjuer og bruker testverktøyet BIG 5 PLUS.
   

  Hvordan går vi frem? 

  Når søknadsfristen går ut blir alle søknader vurdert og aktuelle kandidater blir invitert til intervju. Hvis du blir invitert til intervju, skjer følgende:
   

  Førstegangsintervju

  Det er like viktig at du velger riktig arbeidsgiver, som at vi velger riktig medarbeider. Det er derfor fint om du forbereder deg til intervjuet ved å skaffe deg informasjon om SpareBank 1 Oslo Akershus og avdelingen du har søkt jobb i. Førstegangsintervjuet tar normalt 1 time, og som regel vil leder gjennomføre dette intervjuet. Intervjuet består av 3 deler: presentasjon om oss, presentasjon av stillingen og presentasjon av kandidaten. Du vil få god anledning til å stille spørsmål til oss. Hensikten i denne runden er å gi et bilde på krav og forventninger fra begges side.
   

  Andregangsintervju
  Hvis du fortsatt er aktuell kandidat etter førstegangsintervju, og du fremdeles er interessert i stillingen, kommer du tilbake til andregangsintervju. Her er det ønskelig å få et dypere innblikk i hvordan du vil passe inn i teamet og kulturen i SpareBank 1. I andregangsintervjuet bruker vi tester som supplement til intervjuet. Du tar en eller to arbeidsrelaterte tester i forkant og testresultatet blir brukt som samtaleverktøy. Vi bruker tid sammen med deg for å gå gjennom og forklare profilen.

  Testresultatet er aldri alene avgjørende i utvelgelsen av deg som ny medarbeider. En HR-rådgiver som har erfaring med testverktøyet vil gå gjennom testen sammen med deg.

  Ta med kopi av vitnemål og attester når du møter til andregangsintervju. Forbered gjerne referanser før intervjuet.
   

  Beslutning
  Når intervjuene er over blir kandidatene vurdert. Den vi tror passer best til stillingen vil få et jobbtilbud. Du vil også høre fra oss hvis du ikke får tilbud. Når vi har bestemt oss for å tilby deg stillingen sjekker vi referansene du har oppgitt. Vi vil aldri kontakte dine referanser uten at dette er avklart med deg på forhånd.

 • Personlig utvikling   Kompetanseutvikling og god opplæring er viktig for å lykkes og trives i en jobb i SpareBank 1. Personlig utvikling for våre medarbeidere er viktig for oss. Når vi ansetter mennesker, foretar vi en investering. En investering der vi får en ansatt som bidrar til at banken kan utvikle seg, nå sine mål, fortsatt engasjere seg og sørge for vekst i samfunnet vi er en del av. Som ansatt får du avkastning av denne investeringen gjennom muligheten til å utvikle deg gjennom kurs, seminar, samarbeid med kunnskapsrike og kompetente kolleger og selvfølgelig utfordrende arbeidsoppgaver. En medarbeider som utvikler seg, er en merverdi - for alle parter.

 • Vi ansetter hele mennesker og er opptatt av at balansen mellom jobb og fritid er god.Vi vet at våre medarbeidere er mennesker med engasjement, interesser, familie og venner som de bruker tid på utenfor arbeidstiden.

  Vi tenker helhetlig på våre medarbeidere, og med det mener vi det livet de lever, hele døgnet. Derfor vil du oppleve en arbeidsgiver som både ønsker og forstår at det finnes noe mer i livet enn bare arbeid.

  Fordeler for deg
  Hos oss får du mange fordeler som gode forsikringsordninger og gunstige lånebetingelser. Vi har for eksempel firmahytter som du kan låne. Du kan også benytte deg av ulike tilbud om aktiviteter og lag.

  Trening
  Fysisk trening er noe vi alle kan engasjere oss i, uavhengig av våre individuelle forutsetninger og egenskaper. Fysisk trening og fysiske prestasjoner har svært mange likhetstrekk med våre daglige prestasjoner i jobbsituasjonen. Er man i god form presterer man også bedre på jobb. Når vi i tillegg trener sammen med kolleger får vi enda en dimensjon, nemlig teamutvikling. Derfor har vi mange ulike treningstilbud for våre medarbeidere.