Om banken

Bank 1 Oslo Akershus opererer under markedsnavnet SpareBank 1 Oslo Akershus. De viktigste kundegruppene for banken er personmarkedet, små og mellomstore bedrifter, samt organisasjonsmarkedet - primært fagbevegelsen.


Om SpareBank 1 Oslo Akershus

Bankens strategi innebærer en sterk satsing i de lokalområdene hvor banken er representert, både innenfor personmarked (PM) og bedriftsmarked (BM).

En stor del av markedsinnsatsen styres fra lokalbankene og kundene skal oppleve lokalbanken som sin lokale nærbank. Bankens lokalbanknett vil være viktige kontaktpunkter mot næringslivet i markedsområdet, og det er et betydelig potensial i å utnytte nettverket som lokalbankene har etablert i sine nærområder.

Bank 1 Oslo Akershus har i tillegg stort fokus på innsatsen mot LO-medlemmene, både gjennom forbundene og lokale klubber, lag og foreninger.