En bank for Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland

Den 1. april 2017 fusjonerte SpareBank 1 Oslo Akershus med Sparebanken Hedmark og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. Den fusjonerte banken er Norges fjerde største sparebank og har 170 års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen. 


Mer om SpareBank 1 Østlandet

Fram til oktober 2017 vil SpareBank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark ha to nettsider. Informasjon om den fusjonerte banken blir fortløpende oppdatert på sparebanken-hedmark.no.