Presentasjon til forvaltere i Bergen

Presentasjonen ble holdt  av

Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør 

19. mars 2015


  • Resultat før skatt: 541 mill. kroner (419 mill. kroner)
  • Egenkapitalavkastning: 16,2 % (14,0 %)
  • Utlånsvekst 5,1 % (13,6 %), Innskuddsvekst 14,8 % (4,6 %)
  • Bedret porteføljekvalitet kreditt
  • Styret forslår et utbytte på 30 % av resultat etter skatt
  • Styrket kapitaldekning og AIRB-godkjennelse (feb. 2015)

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør (CFO) og Viseadministrerende direktør
+47 918 82 071